Zin en onzin van gemeentelijke bosuitbreiding


Onder de titel ‘Moet er nog bos zijn’ organiseert INZET op 16 oktober een gespreksavond over de zin of onzin van gemeentelijke bosuitbreiding. “Opwijk hinkt stevig achterop ten opzichte van de rest van Vlaanderen als het op bebossing aankomt. En toch legt de meerderheid de opgestarte inhaalbeweging stil,” stelt Luc De Ridder van INZET. “We willen dit opnieuw bespreekbaar maken.” Bert De Somviele, directeur van de vzw Bos+ en vorige week nog in het verweer tegen Vlaams Minister Joke Schauvliege, komt toelichting geven.

Vlaanderen telt 185.686 hectare bos, 8.262 hectare of 4,7 procent meer dan twee jaar geleden. Dat bleek uit de nieuwste meting van de Boswijzer van minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege. Volgens de minister een bewijs dat de Vlaamse regering zich inzet voor meer bos. “Vreemd,” zo stelde Bos+, dat strijdt voor bosbehoud, “dat men er in twee jaar tijd en zonder extra budgetten in geslaagd zou zijn om minstens tien keer zoveel nieuwe bossen te realiseren als (het veel grotere) Nederland. De meest succesvolle bebossingsprojecten in Vlaanderen beperken zich tot twintig hectare per jaar, terwijl de overheid tegelijkertijd jaarlijks de ontbossing van honderden hectaren vergunt.”

Opwijk stevig achterop
Luc De Ridder van INZET: “Onderzoek wijst uit dat de bebossingsindex in Vlaanderen met ca. 10,8% of 0,024 ha per inwoner te laag is. Vlaanderen behoort daarmee tot de bosarmste regio’s van Europa. Nochtans, biedt een rustige, groene en natuurlijke omgeving net mogelijkheid tot ontspanning in deze drukke, vaak stresserende tijden.”
In Opwijk werd in 2003 een gemeentelijke studie voor bosuitbreiding opgemaakt. De Ridder: “De bebossingsindex lag in Opwijk op 6%, nog een stuk lager dus dan het Vlaamse gemiddelde. Daarom werd de uitbreiding van het Opwijks bosareaal in diverse gemeentelijke beleidsdocumenten, van in de jaren negentig tot 2013, als doelstelling opgenomen. De vorige jaren werd er hard gewerkt om de bosuitbreiding op het terrein te realiseren. Zo werd Dokkenebos uitgebreid (aanleg geboortebos) en werden ook in de Broevink enkele hectaren bos aangeplant.”

Geen prioriteit
De nieuwe meerderheid maakt geen prioriteit van gemeentelijke bosuitbreiding, liet schepen Inez De Coninck (NVA) de voorbije maanden reeds verstaan. De Ridder: “De huidige meerderheid heeft de opgestarte inhaalbeweging stilgelegd. Reeds van bij het begin van deze legislatuur werden alle inspanningen inzake bosuitbreiding stopgezet. Met deze gespreksavond tijdens de Week van het Bos wil INZET dan ook een signaal geven. Maar spreker Bert De Somviele krijgt wel carte blanche. Dat neemt niet weg dat de directeur van Bosplus ons heel wat duiding kan geven bij het belang, de voorwaarden, het nut én de lasten van gemeentelijke bosuitbreiding. Wij hopen de beleidsverantwoordelijken dan ook voldoende argumenten aan te reiken om de beslissing inzake bebossing in Opwijk opnieuw in overweging te nemen.”

De gespreksavond vindt plaats op woensdag 16 oktober in zaal Bakhuis op het Hof Ten Hemelrijk, om 20u. De toegang is gratis.