Wat zijn de mogelijkheden op de brouwerijsite?

In januari kondigde brouwersgroep Alken-Maes aan dat de brouwerij in Opwijk deze zomer sluit. De brouwerijactiviteiten verhuizen naar Alken.
 
Daarmee verliest Opwijk een iconische activiteit. Op-Ale en Affligem waren vele jaren de trots van de brouwerij. Tegelijk rijst de vraag wat er met de site aan de Ringlaan – midden in het centrum van onze gemeente –  zal gebeuren nu Alken-Maes ze niet meer nodig heeft.
 
Niet zomaar volbouwen
 
In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Gasthuis’, waartoe de site behoort, is twee legislaturen geleden al voorzien dat in geval van stopzetting van de brouwerij op deze locatie de gronden een zogenaamde gemengde nabestemming moeten krijgen. Dit moest vermijden dat de site helemaal volgebouwd zou worden eens de eigenaars van de grond zouden stoppen met hun brouwerijactiviteit. Dat betekent ook dat er toen al werd vastgelegd welke bestemming de grond zou kunnen krijgen.
 
Naast wonen en socio-culturele- en gemeenschapsvoorzieningen (voor lokale dienstverlening) is ook de vestiging van kleinhandelszaken van lokale betekenis en kantoren en diensten met laag dynamisch karakter toegelaten. ‘Laag dynamisch karakter’ betekent dat ze maar weinig verkeer mogen genereren, anders worden ze niet toegelaten.
 
De nabestemming voorziet eveneens in de mogelijkheid om op de site van de brouwerij publieke ruimte in te richten in functie van de woonkwaliteit en leefbaarheid met betrekking tot de bestemmingen wonen, kleinhandel, gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en diensten. Dat inrichten van publieke ruimte gaat voornamelijk om het geven van een groen-, plein- of recreatieve functie aan die publieke ruimte.
 
Brouwerijgebouw blijft bestaan
 
Nog een zeer belangrijk gegeven is dat volgens het RUP Gasthuis het waardevolle brouwerijgebouw (niet de hangar, wel het gebouw links op de site) moet behouden blijven. Dit geldt in de eerste plaats voor de buitengevels. Verder zijn er slechts werken aan toegelaten die ‘verenigbaar zijn met de cultuurhistorische identiteit van het gebouw en zijn onmiddellijke omgeving’.
 
Een ander belangrijk element van de nabestemming is dat bebouwing er enkel kan gerealiseerd worden in een globaal bouwproject voor de gehele zone of wel afgelijnde deelgebieden en dat dit globaal bouwproject een architecturaal samenhangend geheel moet vormen.
 
Al die voorwaarden maken dat de gemeente nu voldoende sleutels in handen zou moeten hebben om ervoor te zorgen dat er een goede invulling aan de site gegeven wordt. Er zijn ook opportuniteiten om er bijvoorbeeld diverse gemeentelijke voorzieningen samen te brengen.