INZET roept gemeente op tot actie in hulp bij hoge energiefacturen

Het is een open deur intrappen dat de hoge energieprijzen een ‘hot item’ zijn dezer dagen. Heel veel burgers zijn bezorgd over hun energiefactuur en terecht. Er dreigen financiële katers voor heel veel gezinnen. Energie is vooral een bovenlokale bevoegdheid, maar toch kunnen ook lokale besturen hier een rol spelen, oordeelt de INZET-fractie.

Luc De Ridder stelde daarover deze vragen aan het college van burgemeester en schepenen (CBS):

1) Wat is het aantal inwoners dat vandaag via het OCMW een beroep doet op energietoelagen? Zien we hier een stijging van het aantal hulpvragen?

Antwoord CBS : Gedetailleerde cijfers zijn niet beschikbaar, maar we zien zeker binnen de groep van mensen in budgetbeheer al heel wat verhoogde facturen binnenkomen, wat hun situatie nog meer precair maakt. Hiernaast groeit ook in het algemeen de vraag naar financiële steun in het algemeen.

2) Welke proactieve acties worden ondernomen naar gezinnen die door de stijging mogelijks in de problemen komen? Is er hiervoor overleg met scholen, mutualiteiten, …?

Antwoord CBS: Dit is zoals zelf ook aangehaald eerder een bovenlokale materie. Uiteraard worden de mensen verder geholpen op het moment dat ze een hulpvraag komen stellen. Wat wel gebeurt is nog meer inzetten om communicatie ivm de renovatiepremie via Webra bijvoorbeeld. Op die manier hopen we dat eigenaars meer gaan inzetten op energiebesparend renoveren en hopen we ook dat we het aanbod van conforme sociale woningen kunnen uitbreiden in Opwijk. Hiernaast wordt ook al doorverwezen naar de Energiesnoeiers.

3) Welke rol wil de gemeente hier spelen, los van het promoten van de energiesnoeiers?

Antwoord CBS : Naast de energiesnoeiers, die een belangrijke rol zullen spelen om kwetsbare gezinnen mbt het energiethema te begeleiden, kunnen alle inwoners met vragen over hun energiefactuur bij het woonloket terecht. In samenwerking met Energie 3Wplus zal gekeken worden welke stappen kunnen genomen worden. Ook de V-test kan via het woonloket aangevraagd worden. Dit is altijd al zo geweest. Hier zal ook nog verder over gecommuniceerd worden. Daarnaast kunnen de inwoners eveneens voor gratis advies, in het kader van renovatie en/of energiebesparende maatregelen, bij DUBO terecht. Ook het woonloket staat steeds ter beschikking voor alle vragen over premies rond renovatie en energiebesparende maatregelen.

4) Energie is een ingewikkelde materie. Volgen de medewerkers van het OCMW op geregelde tijdstippen bijscholingen hiervoor? Welke bijscholingen werden er gevolgd?

Antwoord CBS :De medewerkers van Energie 3wplus zijn deskundigen in het kader van energiekwesties. Deze deskundigheid kan niet door de medewerkers van het OCMW opgevangen worden. Door de samenwerkingen (IGS en Energie 3Wplus) kunnen alle vragen rond energie, die een specifieke en deskundige aanpak vraagt, naar deze partners doorverwezen worden. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de kwetsbare gezinnen, naast een eventuele financiële toelage, ook op wezenlijk worden geholpen.

5) Worden hier vanuit het woonoverleg acties rond ontwikkeld?

Antwoord CBS : Zoals reeds aangehaald, is dit een bovenlokale materie. Via de intergemeentelijke samenwerking zal dit op een volgend woonoverleg geagendeerd worden en met de overheidsdiensten besproken worden.

INZET blijft wat op haar honger met deze magere antwoorden en blijft het energiedossier van nabij volgen.