INZET wil belasting schrappen op onbebouwde percelen in woongebied met landelijk karakter of in woonuitbreidingsgebied

Opwijk heeft een gemeentebelasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust. ‘Op die manier stimuleert men het bouwen van een woning (of de verkoop aan bouwlustigen) of geeft men minstens het signaal dat het onbebouwd laten van deze percelen ongewenst is ongeacht de aard van het woongebied’, stelt Luc De Ridder. Dit staat volgens INZET haaks op de intentie om de open ruimtes maximaal te vrijwaren.

We wensen de open ruimte buiten onze dorpskernen zoveel mogelijk open te houden. Dan moeten we oude maatregelen die hier haaks op staan, opheffen of aanpassen. Eén van die maatregelen is de belasting op onbebouwde percelen. Met deze belasting geeft de gemeente als duidelijke boodschap dat het aangewezen is de percelen sneller te bebouwen of te verkopen aan bouwlustigen. Ze houdt daarbij geen rekening met de ligging van het perceel in kwestie.

Om onze open ruimtes maximaal te vrijwaren stelt INZET voor om van deze gemeentebelasting de landelijke woongebieden (‘woongebied met landelijk karakter’) en aansluitend ook de woonuitbreidingsgebieden (van mogelijk belang voor percelen palend aan een uitgeruste weg) uit te sluiten.