INZET vraagt oprichting gemeentelijk open ruimtefonds

Dat Opwijk volgebouwd wordt en we de open ruimte zo veel mogelijk moeten vrijwaren, zijn veel gehoorde uitspraken. Daarom stelt INZET voor om een gemeentelijk open ruimtefonds op te richten.

Als gemeente is het aangewezen om zelf instrumenten te creëren en middelen te voorzien om de open ruimte te beschermen, met name op locaties waar we de verdere versnippering van het landschap en verdere lintbebouwing willen tegengaan. De bestemming van zones die in aanmerking komen voor woningbouw wijzigen naar een bestemming waar woningbouw niet toegelaten is, is echter niet evident of zelfs vaak onbetaalbaar door de mogelijkheid om planschade te vorderen.

Daarom stelt INZET voor om een open ruimtefonds op te richten. Gemeenteraadslid Luc De Ridder: “Met de middelen daaruit kan de gemeente heel gericht kavels ‘vrijkopen’, op plaatsen waar een verdere versnippering van het landschap absoluut te vermijden is of waar bebouwing voor langere tijd niet wenselijk is zoals het geval kan zijn in woonuitbreidingsgebied.”

Dit fonds kan bijvoorbeeld als volgt gespijsd worden:

1) door wie in de kern gaat verdichten met meergezinswoningen de verplichting op te leggen, via een gemeentelijk reglement, om per wooneenheid een bepaald bedrag in dat fonds te storten. Op die manier draagt de ‘verdichter’ bij aan het behoud van de open ruimte en dus aan de gemeenschap.

2) met de middelen die de gemeente vanaf 2020 tot en met 2025 jaarlijks van de Vlaamse regering zal ontvangen vanuit een nieuwe financieringslijn voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. Voor Opwijk gaat het om een subsidiebedrag van gemiddeld ongeveer 165.000 euro per jaar.

Lees hier de details van dit voorstel: Voorstel gemeentelijk open ruimtefonds