Heroriënteer de verwervingspremie naar een energiepremie

Vandaag voorziet de gemeente in een verwervingspremie van 5.000 euro (voor een woning) of 3.000 euro (voor een appartement) voor jongeren uit Opwijk bij aankoop van een eerste eigendom. INZET wil deze premie heroriënteren en koppelen aan investeringen in energiezuinige maatregelen.

Het is voor jongeren uit onze gemeente moeilijker geworden om in Opwijk een woning of appartement te kopen door de hoge kostprijs. In de vorige legislatuur besliste het gemeentebestuur daarom om een verwervingspremie van 5.000 euro (voor een woning) of 3.000 euro (voor een appartement) in het leven te roepen.

Volgens INZET schiet deze premie zijn doel voorbij. ‘Op een woning die verkocht wordt aan 300.000 euro, de notariële en andere kosten buiten beschouwing gelaten, maakt een premie van 5.000 euro slechts 1,6 % uit. Opwijkse jonge mensen die zich een woning aan een dergelijk bedrag niet kunnen veroorloven, zullen zich dat evenmin kunnen mét die premie’, zeggen gemeenteraadsleden Luc De Ridder en Marijke De Vis. ‘Daarom willen we de premie koppelen aan investeringen in energiebesparende maatregelen.’ Op die manier is er een directe meerwaarde voor onze gemeente: minder energieverbruik resulteert in minder CO2-uitstoot.

‘En daarmee vangen we twee vliegen in één klap’, klinkt het. ‘We behouden de ondersteuning voor jonge mensen die in Opwijk een eigen woonst willen verwerven én we stimuleren investeringen in energiebesparende maatregelen.’ Op die manier heroriënteert INZET de verwervingspremie die gericht is op de individuele koper naar een energiepremie met een bredere maatschappelijk relevantie.

Lees dit voorstel hier meer in detail: Voorstel_van verwervingspremie naar energiepremie