INZET vraagt aandacht en financiële stimulans voor G-sport

Sporten met het syndroom van Down, basketballen vanuit een rolstoel, tafeltennissen als je niet of nauwelijks kunt zien. Sporten met een handicap lijkt niet evident, maar het kan! G-sport, zoals sport voor mensen met een beperking heet, kan nog een steuntje in de rug gebruiken. In diverse gemeenten worden G-sportclubs opgericht of wordt G-sport gepromoot naar de bestaande clubs. In Opwijk is G-sport nog niet structureel aanwezig.

In het gemeentelijk subsidiereglement voor de kwalitatieve uitbouw van erkende sportverenigingen met nadruk op jeugd staat een ondersteuningsbudget ingeschreven van 35.388 euro. INZET stelt voor om naar aanleiding van de bespreking van het ‘meerjaren’plan 2019 in subsidies voor sportverenigingen expliciet iets te voorzien voor G-sport.

Acties rond fair play, solidariteit of G-sporters, zouden bijvoorbeeld extra kunnen doorwegen in het systeem dat de subsidies berekent. Zo worden sportclubs gestimuleerd en ondersteund om daar een werking rond uit te bouwen of minstens te onderzoeken of G-sport in Opwijk uitgebouwd kan worden. Verder is het aangewezen om met de lokale clubs in overleg te gaan over de mogelijkheden om G-sport te implementeren.

Tussenkomst door Luc De Ridder gemeenteraad 29/1/2019