Klimaatdoelstellingen 2020: van een verwervingspremie naar een klimaatpremie voor jongeren

2019 is het laatste jaar voor het Burgemeestersconvenant (voor klimaatacties) afloopt. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde de gemeente Opwijk zich om de C02-uitstoot in onze gemeente tegen 2020 met minstens 20% te verlagen. Om deze doelstelling te bereiken werd een  samenwerking aangegaan met Interleuven om de gemeente te begeleiden en te ondersteunen bij de opmaak van een klimaatactieplan en de uitvoering van concrete acties. De gemeenteraad keurde in november 2015 het klimaatactieplan voor Opwijk goed.

INZET stelt vast en betreurt dat in 2019 het bestaande beleid gewoon verder wordt gezet. Er zijn voor 2019 geen specifieke actieplannen en acties te bespeuren die duidelijk maken wat er wel of niet geïnvesteerd wordt op welke terreinen om de korte termijndoelstelling van 2020 voor verlaging van de uitstoot van CO2 met 20% door lager energieverbruik, verhoging van de energie-efficiëntie en door meer duurzame energiebronnen in te zetten.

De meerderheid doet dus geen poging om een tandje bij te steken. Dat hoeft overigens niet noodzakelijk een impact te hebben op de gemeentelijke begroting. Met de herschikking en heroriëntering van bestaande budgetten is al heel wat mogelijk.

INZET stelt bijvoorbeeld voor om het budget voor de verwervingspremie, 50.000 euro voor 2019, anders in te zetten. Vandaag wordt de premie uitgekeerd aan Opwijkse jongeren voor de aankoop van een appartement (€ 3000) of woning (€ 5000) in Opwijk. Wij zouden deze premie nog steeds naar jongeren laten gaan, maar meer in de richting klimaatmaatregelen bijvoorbeeld voor de isolatie van hun woning of voor andere klimaatvriendelijke investeringen. Ook de installatie van zonneboilers zou meer gepromoot kunnen worden, gekoppeld aan een verhoging van het budget, dat voor heel 2019 minder dan 5000 euro bedraagt voor subsidiëring van dergelijke installaties.

Tussenkomst door Luc De Ridder gemeenteraad 29/1/2019