Kaalkap achter oude pastorie

INZET vroeg tijdens de gemeenteraad van januari 2019 uitleg over de kaalkap achter en langs de oude pastorie. Kaalkap, een techniek waarbij een stuk bos in één keer geveld en het bruikbare hout afgevoerd wordt, is binnen bosbeheer de meest eenvoudige manier om in één keer zo veel mogelijk hout uit een bos te oogsten. Het terrein kan daarna worden klaargemaakt voor natuurlijke verjonging, kunstmatige bezaaiing of herinplant.

Voor deze kaalkap is een kapmachtiging nodig, die in dit geval ook aan de gemeente werd verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos. In de kapmachtiging is een heraanplant als voorwaarde opgenomen. De heraanplant van bomen zou wel minder ‘dicht’ gebeuren. Wat dit concreet inhoudt is op dit ogenblik niet duidelijk. INZET volgt het dossier verder op.

Tussenkomst door Luc De Ridder gemeenteraad 29/1/2019