INZET TEGEN VERHOGING VAN VERGOEDING VOOR GEMEENTERAADSLEDEN

PERSBERICHT

Op de agenda van de derde gemeenteraad van de nieuwe legislatuur staat een aanpassing van het huishoudelijk reglement waarin Open VLD en NVA, de huidige meerderheid, voorstellen om de presentiegelden voor de gemeenteraadsleden op te trekken van 150 naar 200 euro bruto per gemeenteraad. ‘Nu iedereen de broeksriem moet aanhalen en besparen, is het niet gepast dat de vergoedingen van de politici omhoog gaan. Dit is geen teken van goed bestuur,’ meent de ploeg van INZET.

In de aanloop naar de verkiezingen gaven alle politieke partijen duidelijk aan dat er in deze bestuursperiode geen ruimte zou zijn voor financiële avonturen en dat er voorzichtig diende omgesprongen te worden met het belastinggeld van de Opwijkenaar. In het nieuwe huishoudelijk reglement willen Open VLD en NVA de presentiegelden optrekken tot het wettelijke maximum van 200 euro, de voorzitter van de gemeenteraad krijgt in de toekomst 400 euro per zitting van de gemeenteraad in plaats van 300 euro. Dit is een verhoging met 33%, iets waar INZET absoluut niet mee akkoord kan gaan. ‘Enkel voor de presentiegelden van de gemeenteraadsleden betekent dit een meeruitgave van meer dan 50.000 euro,’ stelt gemeenteraadslid Marijke De Vis. ‘Daar kan een gemeentebestuur wel andere dingen mee doen. We moeten als politici het goede voorbeeld geven en niet zelf eerst langs de kassa passeren.’
In datzelfde huishoudelijk reglement wordt voorgesteld om voortaan een verplaatsingsvergoeding te voorzien voor gemeenteraadsleden en schepenen indien zij in opdracht van de gemeenteraad naar een vergadering buiten Opwijk gaan. ‘Voor de gemeenteraadsleden hebben we daar geen probleem mee in zoverre dat het gemeenteraadslid geen vergoeding ontvangt van de organiserende instantie. Voor de schepenen hebben we daar wel een probleem mee,’ zegt voormalig schepen Pol Verhaevert. ‘De burgemeester en de schepenen krijgen de dag van vandaag een behoorlijke vergoeding. Daar bovenop nog eens een onkostenvergoeding voorzien, lijkt ons wat te veel van het goede.’

Goed doel
Tijdens de gemeenteraad van maart zal INZET om deze redenen tegen het nieuwe huishoudelijk reglement stemmen. ‘Indien het reglement alsnog goedgekeurd wordt, zullen de gemeenteraadsleden van INZET de extra inkomsten uit de verhoging van de presentiegelden storten aan een Opwijks goed doel. Welke goede doelen hiervoor in aanmerking komen, zullen we met het bestuur van INZET op een later moment bepalen,’ besluit Luc De Ridder, gemeenteraadslid en tevens voorzitter van INZET.