Gemeente houdt uitverkoop patrimonium en snoeit verder in eigen betaalbaar woonaanbod

4 woningen in de Specht worden te koop aangeboden

Op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei stond de verkoop van 4 woningen in de Specht en een woning op het Eeksken. Al deze woningen worden momenteel verhuurd aan mensen die het moeilijk hebben om een woning te huren op de private huurmarkt. ‘Deze verkoop is geen goed idee’, vindt INZET. ‘Zo geven we de weinige mogelijkheden die we hebben om zelf betaalbaar wonen aan te bieden gewoon uit handen.’

Bindend sociaal objectief

Het decreet grond- en pandenbeleid bepaalt dat Opwijk 116 sociale huurwoningen, 52 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels moet realiseren tegen 2025, het zogenaamde ‘bindend sociaal objectief’. Aangezien de gemeente over weinig eigen gronden beschikt, wordt dit een hele kluif. ‘Als we daarbij dan ook nog eens gaan verkopen wat we wel hebben, dan zijn we helemaal ver van huis,’ stellen Luc De Ridder en Marijke De Vis van INZET. ‘Met de verkiezingen schrijft elke partij hele hoofdstukken over betaalbaar wonen. Door deze woningen in eigendom te houden en te verhuren aan financieel kwetsbare gezinnen, houden we als gemeente een stuk van de regie bij ons. Met de uitverkoop die nu georganiseerd wordt door de meerderheid geven we alle troeven uit handen.’

Werk aan de winkel

De woningen die verkocht worden, zijn in slechte staat en vragen dus ingrijpende verbouwingswerken. ‘Ook dat biedt kansen, bijvoorbeeld als opleidingstraject binnen een tewerkstellingscel. De gemeente moet hier haar rol als regisseur van het welzijnsbeleid opnemen en slaat hier – volgens onze mening – de bal serieus mis.’