Energiecrisis treft ook Opwijkenaren: vragen en voorstellen vanuit de INZET-fractie

De energiecrisis en aanhoudende prijsstijgingen maken dat heel wat mensen moeite hebben hun energiefactuur te betalen. Raadslid Luc De Ridder vroeg in naam van de INZET-fractie tijdens de gemeenteraad van 15 september 2022 hoe deze crisis zich lokaal vertaalt in de cijfers van mensen die ondersteuning zoeken bij het OCMW (in de vorm van budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, leefloon, …). Verder werd ook gepeild naar welke acties het bestuur onderneemt om mensen te helpen die buiten het sociaal tarief vallen en wat precies wordt ondernomen om mensen te helpen bij het aanvragen van de eenmalige tegemoetkomingen voor gas en mazout.

Vooreerst bevestigt het bestuur dat ondertussen al een aantal nieuwe mensen zich heeft aangemeld naar aanleiding van de afrekeningen van energiefacturen die nu volop binnenkomen. Voorlopig is de toestroom nog niet zeer groot, maar dit zal mogelijks nog evolueren. Ook binnen de reeds bestaande begeleidingen (leefloon, collectieve schuldenregeling, budgetbeheer/begeleiding) komen de hogere afrekeningen nu binnen. Mensen die reeds een leefloon ontvangen hadden al recht op het sociaal tarief.

Bij elk intakegesprek bij het OCMW wordt nog meer aandacht geschonken aan initiatieven als ‘De energiesnoeiers’ die een gratis energiescan aanbieden. Energiebeheerder Fluvius stuurde alle mensen met recht op leefloon een uitnodiging met voorstel tot een afspraak voor een energiescan.

Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op het recht op verhoogde tegemoetkoming, wat ook automatisch recht geeft op het sociaal tarief. Voor veel inwoners is dit echter onbekend terrein.

Voor stookolie en propaangas werd door de federale overheid de tegemoetkoming uit het sociaal mazoutfonds recent verhoogd in bedrag en aantal liter. Mensen die vroeger reeds een aanvraag deden zullen hiervan en brief ontvangen zodat ze op de hoogte zijn van de verhoging. Ook zullen ze op de hoogte gebracht worden van de 225 euro premie die ze via de FOD Economie kunnen aanvragen. Indien ze hiervoor administratieve hulp nodig hebben, kunnen ze bij het OCMW terecht.

Voor de hoge energiefacturen in het algemeen bestaat er een principebeslissing ‘éénmalige verwarmingstoelage’ van 250 euro per jaar. Deze wordt toegekend na een sociaal onderzoek door het OCMW. Daarnaast wordt ook steeds contact genomen met de leverancier en een realistisch afbetaalplan worden opgemaakt. Indien ook dit nog geen soelaas brengt, wordt bekeken in welke mate er een steun kan toegekend worden.

Al deze maatregelen zijn van toepassing op inwoners die beroep doen op het OCMW.

Besparingsmaatregelen door de gemeente: onze voorstellen

Aansluitend deed INZET een aantal voorstellen voor energiebesparing door de gemeente zelf, gelet op de enorme stijging van de energieprijzen en de impact hiervan op ook de gemeentelijke begroting, de voorbeeldfunctie van de gemeente en de doelstellingen die de gemeente al eerder op zich nam in het kader van klimaat en energie (Burgemeestersconvenant).
De meerderheid gaf aan de voorstellen verder te onderzoek en aan de gemeentediensten voor te leggen, met de opdracht op de gemeenteraden van oktober en november verslag uit te brengen over wat het vervolg hiervan is.
Voorstellen door INZET:
 • Verlaag, in overleg met het personeel, de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen met 1° à 2°C, zo mogelijk tot 19°C;
 • Onderzoek hoe op korte termijn de straatverlichting kan gedoofd worden tussen bijv. middernacht en 5u ‘s morgens. Ga zo mogelijk in op het aanbod van Fluvius aan de lokale besturen om gezamenlijk het brandregime met hetzelfde tijdslot aan te passen (zou in een tijdspanne van enkele dagen tot een week later doorgevoerd worden). Dit zorgt voor een synchroon brandregime;
 • Waar verlichting van straten reeds ver-LED is met verlichting die slim gestuurd kan worden, onderzoek in overleg met Fluvius en lokale politie de mogelijkheid en wenselijkheid van volgverlichting met aanwezigheidsdetectie, aansturing per straat, gradueel dimmen (dieper dimmen ’s nachts), paal om paal doven, … Werk hier vervolgens een lokale strategie voor uit;
 • Bekijk welke esthetische klemtoonverlichting tijdelijk kan gedoofd worden;
 • Herbekijk de instellingen van verwarming, ventilatie en air conditioning. Zie de aanbevelingen van VVSG:
  • Regeltechnische optimalisatie: thermostaten nazien, radiatoren dichtdraaien (of lager zetten) in gangen en niet gebruikte ruimtes, kloksturing, nagaan waar sanitair warm water eigenlijk niet nodig is en uitschakelen.
  • pompen opnieuw instellen en hydraulische evenwicht van de installatie terug op punt stellen. (Hier kan snel 20% gas mee bespaard worden en elektrisch verbruik van pompen kan 30-40% verlagen).
  • regeling van ventilatie herbekijken. Misschien moet ze niet overal nog op volle capaciteit draaien . Geringe bezetting van het gebouw betekent geringe luchtvervuiling, dus kan de luchtgroep sneller uit.(Lucht verplaatsen kost veel energie en brengt veel koude binnen). Door CO2- meters kan je ventilatie ook beter gaan sturen
 • Indien er serverruimtes zijn en deze gekoeld worden op een standaardinstelling van om en bij de 19°C, kan dit zonder dat dit technische problemen oplevert op bijv. 27°C gezet worden;
 • Onderzoek de mogelijkheid om meters te koppelen aan een digitaal monitoringsplatform: om afwijkingen snel op te sporen, te zien wanneer welke instellingen naar behoren werken en dus kort op de bal spelen;
 • Versnel de reeds voorziene of overwogen investeringen in betere isolatie van gemeentelijke gebouwen (daken, muren, buitenschrijnwerk), in energiezuinigere verwarmingssystemen en in het verder en maximaal benutten van de beschikbare dakoppervlakte van openbare gebouwen voor het plaatsen van zonnepanelen.