Behoud treinaanbod

INZET pleit bij Minister voor Overheidsbedrijven voor behoud treinaanbod.

INZET sluit zich aan bij het protest tegen de plannen van de NMBS om het treinaanbod op onder andere lijn 60 van Brussel naar Dendermonde te beperken. “Wij zullen onze ongerustheid en die van vele Opwijkse pendelaars, maar ook mensen die vanuit onze gemeente aan cultuurbeleving doen in Brussel, rechtstreeks uiten bij Minister van Overheidsbedrijven Labille,” zegt voorzitter Luc De Ridder. “Wij pleiten ervoor om het aanbod op lijn 60 te handhaven. In de vorige legislatuur en met de toenmalige goede contacten via onze schepen Pol Verhaevert, hebben wij voor het station van Opwijk alle voorwaarden gecreëerd voor een regionaal knooppunt. De NMBS kan dit nu niet zomaar naast zich neerleggen. Bovendien staat mobiliteit en de verzadiging van de hoofdstad dezer dagen hoog op de Brusselse agenda. Wij menen dus voldoende argumenten te hebben om actie te ondernemen.”

Een tweetal maanden geleden al deed INZET een oproep aan het huidige schepencollege om de contacten met de NMBS en De Lijn warm te houden. “Dat is nodig om Opwijk op de kaart te houden en bij belangrijke beslissingen als deze je stem te kunnen laten horen,” zegt voormalig schepen Pol Verhaevert. “Nu moeten we als gemeenteraad via de pers vernemen dat het treinaanbod zou worden beperkt.”
De NMBS stelt in haar plannen voor om de eerste en de laatste treinen onder andere op de lijn Dendermonde-Brussel fel te beperken. Dat heeft voor de Opwijkse pendelaars en andere treingebruikers een heel aantal nadelen. Luc De Ridder: “Vooreerst zijn er de mensen die in ploegen werken en door het beperktere aanbod niet meer tijdig in Brussel of niet meer thuis zouden geraken. Maar ook wie in Brussel een concert, film of theatervoorstelling wil bijwonen en de trein als alternatief neemt voor de wagen, kan dit in de nieuwe uurregeling niet meer.”

Slecht signaal
INZET vindt de plannen die voorliggen geen goede zaak om mensen te overtuigen om het openbaar vervoer te gebruiken en een duurzamer mobiliteitsgedrag te ontwikkelen. De Ridder: “Met deze maatregelen verplicht uitgerekend een openbaar vervoerbedrijf opnieuw meer mensen om de auto te gebruiken, terwijl de wegen naar en in de hoofdstad nu al verzadigd zijn. De veelvuldige aandacht voor het thema mobiliteit in Brussel voor de komende verkiezingen geeft het belang ervan aan. Evenmin milieu en klimaat zijn hierbij gebaat. De alom geprezen vernieuwing van de stationsomgeving heeft bovendien tot doel het gebruik van openbaar vervoer in Opwijk en de omliggende regio te verhogen.”

Blij dat nu ook NVA duurzame mobiliteit ondersteunt
INZET meent daarmee voldoende argumenten te hebben voor het behoud van het treinaanbod en zal zich rechtstreeks richten tot bevoegd minister Labille. INZET roept ondertussen ook het schepencollege op om via alle mogelijke organen, platformen en contacten mee te lobbyen. “Wij willen uiteraard ook samen aan dit dossier werken en ook al onze contacten aanspreken, als het college dit nuttig en wenselijk acht, maar gaan ondertussen niet stilzitten. We zijn overigens verheugd te lezen dat nu ook de lokale NVA-afdeling duurzame mobiliteit wil ondersteunen. We volgen het dossier op de voet, ook na de verkiezingen,” besluit Luc De Ridder.