Jasper Van Weverberg en Martine Vanderstappen op INZET-lijst

Martine Vanderstappen en Jasper Van Weverberg

Jasper Van Weverberg (42) is vake van Fleur en Tor en woont met zijn gezin in de Droeshoutstraat, niet ver van waar hij zelf opgroeide. Ecologie en duurzaamheid in de breedste zin lopen als een rode draad door zijn leven. Beroepshalve is Jasper regiomanager in een sociale werkplaats (maatwerk bedrijf) die zinvol groenwerk stimuleert door tewerkstelling, opleiding en werkervaring te bieden aan mensen die moeilijk een job vinden in het gewone arbeidscircuit. In zijn vrije tijd is hij actief lid bij Natuurpunt-IJsvogel Opwijk. Voor die natuurvereniging is hij ook vertegenwoordiger in de Opwijkse Milieuraad. Verder is Jasper lid van de vogelwerkgroep Noordwest-Brabant, regionaal medewerker kerkuilwerkgroep Vlaanderen, Velt Neer-Brabant en oud-voorzitter JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming) ’s Heerenbosch.

Eén van Jaspers favoriete hobby’s is ecologisch tuinieren. Hij staat ook helemaal achter het concept van volkstuinen: “Samen tuinen en volkstuintjes zijn niet alleen interessant door het tuinwerk op zich, het brengt mensen ook samen.” Vanuit dat idee van samenhorigheid en verbondenheid wil Jasper ook onze dorpsmentaliteit liever niet verder verloren zien gaan: “De ziel van het dorp moet bewaard blijven. Opwijk moet een dorp blijven waar iedereen zich kan thuis voelen, waar duurzame landbouw en robuuste natuur elkaar versterken, waar ieder zich op zijn manier kan ontspannen. Met veel goesting wil ik daarom mee werk maken van de kracht van ‘verwarming’ van de gemeente.”

Martine Vanderstappen (62) is een rasechte Opwijkse en woont al haar hele leven in onze mooie, landelijke, rustige gemeente, zoals ze Opwijk beschrijft, “al moeten we dat ‘rustige’ de laatste jaren spijtig genoeg stilaan schrappen.” Met haar man Willy Donny woont ze in het centrum van Opwijk.

Voor haar pensioen werkte Martine in het socio-culturele werk, bij Bond Moyson. Ze was erg actief in verschillende socio-culturele verenigingen, een hobbyclub, het zangkoor en nam mandaten op in diverse raden van bestuur in Opwijk en Brussel. Vandaag is ze nog steeds lid van de Opwijkse cultuurraad en de raad van bestuur van het Gemeenschapscentrum en de Openbare Bibliotheek, iets wat haar zeer na aan het hart ligt.

Martine en Willy mogen dan al met pensioen zijn, een rustig leventje is aan hen niet besteed. Zo zorgen ze veel voor hun kleinkinderen en oogappels Thomas (6) en Tuur (4), de zoontjes van hun zoon Kristof en lieve schoondochter Katleen. En ook haar vader mag dagelijks op een bezoekje van Martine rekenen, in het woonzorgcentrum. Daarnaast maakt ze graag tijd voor wandelen, creatief bezig zijn, boeken lezen, handwerk en muziek beluisteren.

Voor Martine is haar INZET duidelijk: “Ik vind veilige voet- en fietspaden erg belangrijk. Verder moeten de scholenomgevingen nog veiliger en is er nood aan betaalbare woningen voor de jonge mensen én betaalbare zorg voor ouderen. Wat meer bos en propere waterlopen zijn zeker nodig. Stop bovendien met het vol bouwen van onze landelijke gemeente. Kortom: een veilige, propere, groene en betaalbare gemeente waar ieder zich goed voelt en samen kan leven.”