Meerderheid zet gemeenteraad buiten spel over verkeer

Op de gemeenteraad van 6 september 2017 besliste de meerderheid om de beslissingen over gemeentelijke aanvullende politiereglementen op het wegverkeer te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. Dit betekent dat de gemeenteraad hier geen enkele bevoegdheid meer over heeft en dat het schepencollege voortaan alleen kan beslissen over al deze reglementen.

Oppositiepartij INZET verzette zich hier fel tegen, omdat de overdracht van deze bevoegdheid niet beperkt is tot reglementen die kleine ingrepen doorvoeren (bv. het inrichten van een parkeerplaats voor wagens gebruikt door andersvaliden). De door de meerderheid voorgestelde delegatie is totaal en omvat alles. Bijvoorbeeld over een wijziging aan de maximumsnelheid in bepaalde zones of andere zaken die voor het gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid van belang zijn, zal de gemeenteraad geen zeggenschap meer hebben. Dit is volgens INZET dan ook een uitholling van de bevoegdheid van de gemeenteraad die afbreuk doet aan een democratisch beslissingsproces over verkeersbeleid.

De delegatiebeslissing werd meerderheid (N-VA en Open VLD) tegen minderheid (INZET en CD&V) goedgekeurd. Eerder delegeerde deze meerderheid ook al het nemen van beslissingen over personeelsbeleid naar het college van burgemeester en schepenen.