Ophaling GFT-afval

INZET vraagt wekelijkse ophaling GFT in de zomer

Al een paar jaar wordt het huisvuil in de zomer wekelijks opgehaald. INZET stelt voor om dit ook te doen voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De hogere temperaturen in de zomer versnellen het rottingsproces van GFT-afval. Daarom kiezen veel mensen ervoor om dit afval in de zomermaanden in de restafvalzak te gooien, aangezien die wekelijks opgehaald wordt. Erg begrijpelijk, maar niet goed als het op sorteren aankomt. Al wat in de restafvalzak komt, wordt immers verbrand! De inhoud van de GFT-zak wordt daarentegen verwerkt tot compost.

Daarbij komt dat het restafval in 2015 is gestegen tot 141,43 kg/inwoner, terwijl het streefcijfer tegen 2020 voor Opwijk 116 kg/inwoner is. Daarom stelde gemeenteraadslid Luc De Ridder op de gemeenteraad van maart voor om ook een wekelijkse ophaling van het GFT-afval te organiseren in de zomermaanden. Voorlopig wenst de meerderheid hier omwille van de kostprijs niet op in te gaan. Er werd beloofd om dit opnieuw te bekijken in het kader van de nieuwe afvalintercommunale Intradura.