Voorstel zone 30 binnen de ring rond Opwijk

Op de gemeenteraad van maart werden de snelheidsregimes voor de Opwijkse straten opnieuw vastgelegd. INZET stelde voor om, in lijn met het uitgewerkte parkeer- en verkeerscirculatieplan, van de gelegenheid gebruik te maken om binnen ‘de ring rond Opwijk’ een algemene zone 30 in te voeren. Het gaat hier over de straten die binnen de zone Karenveldstraat, Heiveld, Ringlaan, Sint-Paulusbaan, Nanovestraat liggen. Dit is veel veiliger voor fietsers en voetgangers.

In de meeste centrumstraten is het praktisch gewoon niet mogelijk om sneller te rijden dan 30 km/u. Waar het wel nog mogelijk zou zijn, is het om veiligheidsredenen bijna steeds onverantwoord. De huidige regeling is daarenboven onlogisch en verwarrend. Neem bv. de Schoolstraat: vanaf het rondpunt tot Costershof geldt een ‘zone 30 schoolomgeving’ (De Leertrommel), daarna mag je heel even tot 50 km/u rijden, tot de aansluiting met de Processiestraat, waar een andere ‘zone 30 schoolomgeving’ start, voor ’t Schoolhuis. Een eenduidige zone 30 binnen de ring zou volgens ons de zaken een stuk duidelijker en veiliger maken. De meerderheid besliste om voorlopig niet in te gaan op de vraag van INZET.