Voorstel gemeentelijke tussenkomst in lidmaatschap particulier autodeelplatform

Op de gemeenteraad van 29 mei diende INZET een voorstel in om een gemeentelijke tussenkomst te voorzien in het lidmaatschap van het particulier autodeelplatform Cozycar.

Autodelen kent vandaag een hoge vlucht. In januari 2016 telde ons land zo’n 14.000 autodelers, in 2017 al 28.000. In 2016 waren er 3.000 deelauto’s in België, vandaag wordt het aantal op 4.000 geschat. 1 deelwagen vervangt tot 8 wagens in bezit. ‘Ook in Opwijk blijkt er interesse te bestaan voor het particulier autodelen. Dat blijkt uit de infoavonden die het burgerplatform Opwijk2040 hierover organiseerde. Om dit waardevolle initiatief vanuit de gemeente aan te moedigen, stellen we met INZET voor dat de gemeente het lidmaatschap van het particulier autodeelplatform terugbetaalt,’ legt gemeenteraadslid Marijke De Vis uit.

Uit onderzoek weten we dat 50% van het wagenpark in ons land minder dan 15.000 km/jaar en 92% van de tijd geparkeerd staat. Een groot potentieel dus. En dan hebben we het nog niet over de milieu-impact.

Autodelen biedt grote milieu- , sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen. Autodelen is vooral nuttig voor:

  • wie geen auto heeft, maar er af en toe wel één kan gebruiken
  • wie zijn (tweede) auto weinig gebruikt (minder dan 10.000 km per jaar)
  • wie overweegt om een (tweede) auto te kopen

Ook Opwijkenaren zien autodelen zitten

Hoewel autodelen vaak geassocieerd wordt met een stedelijke context, blijkt er ook in Opwijk heel wat interesse te zijn voor autodelen, meer bepaald particulier autodelen. In het voorjaar werd een bijeenkomst georganiseerd rond particulier autodelen onder begeleiding van het online deelplatform Cozycar, dé referentie in Vlaanderen op vlak van particulier autodelen. Die bijeenkomst trok een 25-tal geïnteresseerden. Meer dan voldoende om van daaruit een echte autodeelgroep in Opwijk te starten. Cozycar begeleidt het initiatief.

Via Cozycar kan je autodelen met mensen uit de directe buurt. Je maakt samen afspraken en zet een kostendelend systeem op. Door enkel de reële kosten van het gebruik aan te rekenen, bespaar je als eigenaar 1000 tot 3000 euro per jaar, en betaal je als autodeler een minimale prijs voor je autogebruik. Om gebruik te maken van het Cozycar platform dient een aanbieder of ontlener zich te registeren. Eén jaar lidmaatschap kost 10 euro per account. Daarin zijn inbegrepen een verzekering, begeleiding, voorbeeldovereenkomsten, een rekenmodule voor de kilometervergoeding en toegang tot het reservatiesysteem.

Het voorstel werd verworpen door de meerderheid, de CD&V fractie onthield zich.