Strategische uitgaven…

PERSBERICHT

Meerderheid neemt teveel risico’s met ‘strategische uitgaven’

Op de gemeenteraad van 28 mei werden opnieuw voor bijna 350.000 euro aan uitgaven goedgekeurd door de meerderheid van Open VLD en NVA. INZET maakt zich stilaan zorgen over het tempo waarmee de meerderheid de centen uitgeeft en de hoogte van de bedragen. “De uitgaven kaderen allen in strategische overwegingen en plannen onder voorbehoud. In economisch barre tijden is het volgens ons beter om minder risico’s te nemen en de uitgaven meer doordacht te spreiden,” zo zegt gemeenteraadslid Pol Verhaevert. Ondertussen blijft de reeds in februari beloofde begrotingswijziging uit. “Tijdsgebrek,” zo argumenteert burgemeester Albert Beerens (Open VLD).

Lottopot gewonnen?
Een stuk grond in Nijverseel voor een eventuele toekomstige uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang daar ten belope van 180.000 euro, een woning ten behoeve van de ontsluiting van de eventueel te realiseren industriezone Rodeveld voor 244.000 euro, de verbouwing van het Gemeentelijk Administratief Centrum II (GAC II) in het kader van de centralisatie van gemeentelijke- en OCMW-diensten geraamd op 100.000 euro,” somt Pol Verhaevert de uitgaven van de laatste maanden op. “De meerderheid lijkt wel de Lotto te hebben gewonnen. Terwijl van geen van de projecten al concrete plannen bestaan, worden grote bedragen in snel tempo uitgegeven. Risico-investeringen, zoals ze door de burgemeester genoemd worden, in economisch moeilijke tijden lijken ons voor een gemeentelijke overheid niet meteen een goed beleid.”

INZET is wel verheugd dat de meerderheid de plannen om een megalomaan project, de bouw van een nieuw administratief centrum, op de Fläktsite, heeft laten varen. Luc De Ridder: “INZET had zich hier al tegen verzet in de gemeenteraad. We zijn blij dat de meerderheid oren heeft naar onze argumenten. Ook wij vinden de realisatie van één centraal administratief centrum beter op de site van de Villa (GAC II, Ringlaan), al vinden wij dit op dit ogenblik geen prioriteit. Bovendien wil de meerderheid, in afwachting van de realisatie van dat grootschalig project, nog verbouwingen doen aan de Villa, met het oog op de huisvesting aldaar van enkele diensten van het OCMW. Wij vinden de raming voor die verbouwingen, 100.000 euro, erg krap. Net als de vooropgezette timing van 1 januari 2014 trouwens. Bovendien hebben we geen zicht op het totale project zodat we niet kunnen inschatten of deze investeringen op dit moment nuttig zijn.”
Tel bij al deze uitgaven ook nog eens de verhoging van de presentiegelden aan het begin van de legislatuur en de uitgaven in een paar maanden tijd overschrijden vlot de 500.000 euro. Volgens INZET zijn er in Opwijk andere prioriteiten vandaag, zoals de verder aanleg van voet- en fietspaden of de uitbouw van de buitenschoolse opvang.

Beloofde begrotingswijziging blijft uit
Intussen worden vragen over de financiën afgewend en wordt al maanden verwezen naar een begrotingswijziging die in mei op tafel zou komen. Echter is die er nog steeds niet. Wegens tijdsgebrek aldus Albert Beerens,” klaagt Marijke De Vis aan. “Op een vraag of de verlaging van 80.000 euro van de toegekende gelden aan het jeugdwerk, zal worden herbekeken, krijgen we geen antwoord.”