Perstekst INZET-GROEN

Op maandag 18 juni stelde het kartel INZET-GROEN het programma voor waarmee ze naar de kiezer trekken…

INZET EN GROEN DOEN HET ‘SAMEN VOOR OPWIJK’

Met de slogan ‘SAMEN VOOR OPWIJK’ trekken INZET en Groen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. ‘Het woord ‘samen’ dekt verschillende ladingen’, stelt INZET-voorzitter Luc De Ridder. ‘Om te beginnen staat ‘samen’ voor het progressieve kartel dat INZET en Groen gevormd hebben. We willen ook benadrukken dat we als groep naar de kiezer trekken. En ten slotte, het belangrijkste: we kunnen in onze gemeente maar vooruitgaan als we daar samen met de Opwijkenaar aan werken, want samen staan we sterk.’

‘In de volgende dagen zullen er op verschillende plaatsen in Opwijk verkiezingsaffiches verschijnen die aan de mensen in één oogopslag moeten duidelijk maken wat voor INZET en Groen belangrijke thema’s zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen’, legt lijsttrekker Marijke De Vis uit. ‘We doen dit aan de hand van een woordenwolk. Terwijl verkiezingsaffiches doorgaans gebruikt worden om individuele kandidaten kenbaar te maken, kiezen INZET en Groen er op deze manier voor om inhoud op de eerste plaats te zetten. We kiezen er ook bewust voor om eerst onze programmapunten aan de kiezer voor te stellen en pas in een later stadium onze volledige lijst bekend te maken.’


Uit al de thema’s van de woordenwolk hebben INZET en Groen ook 14 heel concrete programmapunten geselecteerd. ‘Uiteraard is ons programma veel uitgebreider dan dit’, stelt huidig schepen Pol Verhaevert. ‘Maar dit zijn alvast onze prioriteiten.’

1) Voorzichtig financieel beleid. Geen prestigeprojecten. Zonder belastingverhoging een aantal projecten realiseren door maximaal gebruik te maken van subsidies.
2) Toegankelijke en klantvriendelijke administratie die alle burgers gelijk en objectief behandelt.
3) Mensen krijgen vooraf inspraak bij en duidelijke informatie over alle belangrijke projecten. Adviesraden worden maximaal betrokken.
4) Een nieuwe, grotere locatie en meer personeel voor het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang ’t Sloeberke.
5) Elk kind moet in eigen gemeente basisonderwijs kunnen volgen.
6) De Sint-Pauluszaal renoveren tot volwaardige fuifzaal.
7) Aantrekkelijker maken van onze gemeente door de vernieuwing van de Singel en van het dorpscentrum van Mazenzele.
8 ) Veilig verkeer door onder andere verder te werken aan veilige voet-en fietspaden in zoveel mogelijk Opwijkse straten.
9) Vergroening van de gemeente, zowel door het uitbreiden van het bosbestand en het versterken van de natuurkernen als door het aanbrengen van groene accenten in de dicht bebouwde delen van onze gemeente.
10) De op stapel staande projecten moeten integraal uitgevoerd worden: de herwaardering van de stationsomgeving, de bouw van een nieuw jeugdheem, de uitbreiding van het containerpark, …
11) Inspelen op de specifieke behoeften van alle senioren: van voldoende ouderenvoorzieningen tot een gevarieerd sport- en cultuuraanbod.
12) Door sociale tewerkstelling, strijd tegen kinderarmoede, gepaste sociale hulp, … zorgen dat niemand uit de boot valt.
13) Verder werken aan een energiezuinig gemeente.
14) Opwijk, een Vlaamse gemeente, waar iedere Opwijkenaar de kans moet krijgen om er te blijven wonen, door realisatie van kleinere bouwgronden in verkavelingen, door bijkomende sociale huisvesting, …

‘Aangezien ‘inspraak’ voor INZET en Groen een belangrijk thema is, zal tijdens de Opwijkse jaarmarkt iedereen de kans krijgen ‘zijn woord’ toe te voegen aan de woordenwolk. Alle suggesties zijn welkom en maken kans om in het uitgebreide verkiezingsprogramma te worden opgenomen’, verduidelijkt Groen-voorzitter Patrick Gillis. ‘Ook via de Facebookpagina en de website van INZET en Groen kunnen mensen suggesties doen.’