Na amper 1 maand vallen de maskers af

PERSBERICHT

Open VLD en NVA zetten gronden voor eengezinswoningen om in appartementen

Terwijl de nieuwe meerderheid de mond vol heeft over de beperking van de verstedelijking en van de meergezinswoningen in Opwijk doen ze op de eerste echte gemeenteraad van 29 januari het tegenovergestelde. Op de site ‘Kloostertuin’ geven ze een projectontwikkelaar vrij spel om op gronden bedoeld voor eengezinswoningen nu appartementen op te richten.

Voor de zogenaamde site Kloostertuin (de zone waarin vroeger Nijdrop en de Engelse tuin zaten) werd in de periode 2000-2006, toen CD&V en Open VLD in de meerderheid zaten, een inrichtingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad waarin een gemengde bewoningsvorm werd goedgekeurd: appartementen langsheen de Marktstraat en de Gasthuisstraat, urban villa’s in het binnengedeelte (blokjes van telkens vier woningen) en eengezinswoningen richting Ringlaan.
Tussen de aannemer en alle grondeigenaars in dit gebied werd een opstalovereenkomst gesloten. De aannemer moet momenteel nog zes eengezinswoningen bouwen, maar heeft daarin weinig zin en wenst de percelen te verkopen aan projectontwikkelaar. Open VLD en NVA staan de nieuwe ontwikkelaar nu toe om op de zone voorzien voor eengezinswoningen appartementen te bouwen.

INZET meent:

  • – dat de gemeente geen appartementen moet toestaan in de zone die in het inrichtingsplan voorzien was voor eengezinswoningen;
  • – dat, indien de meerderheid toch appartementen wil realiseren op deze site, men het gewijzigde inrichtingsplan opnieuw moet voorleggen aan de gemeenteraad;
  • – dat alle Opwijkse projectontwikkelaars een kans moet krijgen om die terreinen in te kopen. Mogelijk zijn er ontwikkelaars die op die zone wel alleen eengezinswoningen willen bouwen.
  • – dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Gasthuis van de vorige legislatuur dat in de centrumstraten meergezinswoningen toelaat, geen argument is om de appartementen toe te laten. Dat gemeentelijk RUP doet immers op geen enkele wijze afbreuk aan het – oudere – inrichtingsplan ‘Kloostertuin’, dat in die zone zes eengezinswoningen voorziet.

Reacties op dit persbericht mail je naar inzet@telenet.be