Luc De Ridder lijsttrekker voor INZET

Joke Longin, Pol Verhaevert, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Tom Bosman

Gemeenteraadslid en partijvoorzitter Luc De Ridder wordt de lijsttrekker voor INZET bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Gemeenteraadslid en ex-schepen van jeugd Marijke De Vis staat op twee en nieuwkomer Tom Bosman op drie. Joke Longin, die momenteel voor INZET zetelt in de OCMW-raad staat op plaats 4. Lijstduwer wordt gemeenteraadslid en ex-schepen Pol Verhaevert. De progressieve oppositiepartij zet daarmee zowel in op ervaring als vernieuwing en speelt op verschillende expertises. “We werken aan een sterke lijst met geëngageerde mensen die spreken met kennis van zaken. Het voordeel van onze lokale lijst is dat we geen rekening moeten houden met nationale partijstandpunten maar volop kunnen focussen op Opwijk, zoals we dat ook de voorbije zes jaar al deden.”

De keuze voor Luc De Ridder (52) verrast niet. De Ridder draait binnen INZET al mee sinds 2006. Voordien was hij jarenlang voorzitter van de gemeentelijke milieuraad. Sinds 2012 bewijst hij zich als een zeer gedegen en onderlegd gemeenteraadslid met speciale aandacht voor milieu en klimaat, ruimtelijke ordening en mobiliteit. De Ridder is bij de Vlaamse Overheid verantwoordelijk voor een team van milieujuristen. Hij zetelt in de Milieuraad en actief binnen Opwijk 2040 als initiatiefnemer en medeorganisator van de succesvolle boerenmarkten in Mazenzele.

Marijke De Vis (38) was van bij de start van INZET in 2000 betrokken bij het project en was in de voorbije jaren actief als OCMW-raadslid, schepen voor jeugd en gemeenteraadslid. Ze is lid van de ouderraad van voetbalclub EMO en van basisschool De Duizendpootrakkers en actief bij badmintonclub de Shuttles. Marijke werkt als communicatieadviseur bij De Watergroep.

Tom Bosman (38) is papa van Hannah en Senne en een nieuwkomer in de Opwijkse politiek. De voorbije zes jaar volgde hij de lokale dossiers achter de schermen. Hij is initiatiefnemer van Kunst In Lege Huizen en de blog Opwijk En De Wereld, met ludieke verslagen van de gemeenteraad. Verder lag hij mee aan de basis van het duurzaamheidsplatform Opwijk 2040, waar hij nog steeds een van de drijvende krachten is. Bosman zetelt in de gemeentelijke adviesraad Vlaams Beleid, het Derdewereldhuis, de Welzijnsraad en de inclusiewerkgroep Gewoon Anders. Hij was jarenlang actief als dagelijks bestuurder en vrijwilliger bij jeugdhuis Nijdrop. Tom Bosman is directeur bij het ziekenfonds Bond Moyson. Eind 2014 publiceerde hij een boek over non-profitmanagement, waarover hij een gastcollege doceert aan de UGent. Tom is de kleinzoon van wijlen Jan Bosman, gemeenteraadslid in Opwijk van 1970 tot 1976. “Ik wil de Opwijkenaar graag meer betrekken bij beslissingen in onze gemeente en hecht veel belang aan goede, heldere communicatie op maat. Vanuit mijn beroepsachtergrond ben ik begaan met gezondheid en welzijn, zorg en digitalisering en modernisering. Kennis die ik graag wil delen.”

Met Joke Longin (43), ambtenaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen (FAGG), zet INZET verder in op expertise uit het OCMW. Zij is lid van de OCMW-raad en het vast bureau en zetelde ook in de vorige legislatuur al meer dan 2 jaar in het OCMW. Longin is lid van de Welzijnsraad. In haar vrije tijd jogt ze bij AC Opwijk en supportert voor haar sportende kinderen Stien en Staf. Ze houdt er van om met haar gezin te wandelen, bij voorkeur in bossen, bergen en fjordengebieden.

Lijstduwer wordt Pol Verhaevert (65). Pol is overtuigd socialist en een gedreven politicus met meer dan 25 jaar ervaring in de Opwijkse gemeenteraad. In de vorige legislatuur was hij schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu, verkeer en mobiliteit. Hij realiseerde onder andere de huidige stationssite. Van 1970 tot 1976 was Pol lid van de raad van bestuur in Nijdrop en organiseerde in die periode tal van optredens in het jeugdhuis. Na een periode gewerkt te hebben in Congo bekleedde hij sleutelposities bij het Rekenhof en het RIZIV. Hij was in zijn carrière ook kabinetsmedewerker en kabinetchef bij maar liefst vijf ministers voor sociale zaken. Sinds 1 januari 2018 is hij met pensioen. Verhaevert is momenteel  voorzitter van de Wereldwinkel in Opwijk en lid het Derdewereldhuis. Namens INZET zetelt Pol in de Verkeersadviesraad en in de GECORO (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening).

Eerder kondigde INZET al Magdalena Wauters en Erik Thomas aan voor de lijst. Meer namen volgen binnenkort.