Lezing Prof. dr. Wim Distelmans over een waardig levenseinde

Wat is het verschil tussen euthanasie, ‘passieve’ en ‘actieve’ levensbeëindiging, sedatie en palliatieve zorg? Wat is nu wel en niet mogelijk? Prof. dr. Wim Distelmans is een autoriteit op het vlak van euthanasie en was in het voorjaar nog te zien in het tv-programma ‘Topdokters’. Op 20 december komt hij op onze uitnodiging naar Opwijk. INZET nodigt Prof. dr. Distelmans uit in het kader van ons thema ‘zorgzame gemeente’.De interesse voor het thema en de spreker blijkt zo massaal dat de zaal helemaal vol zit. Zonder voorafgaande reservatie én bevestiging kunt u er dus jammer genoeg niet meer bij.

Prof. dr. Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is verantwoordelijk voor supportieve en palliatieve zorg.

Als een van de pioniers in België voor de erkenning van palliatieve zorg, vocht prof. dr. Distelmans voor het recht op euthanasie. Hiervoor werd hij in 2003 bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord, in 2008 met de Tenrei Ohta Award van de World Federation of Right to Die Societies, in 2010 met de Dwaallichtprijs en in 2012 respectievelijk met de Lucien Steinbergprijs, de prijs Maatschappelijke Valorisatie van de VUB. In 2015 werd hij laureaat van de Prijs Vrijzinnig Humanisme.

Prof. dr. Distelmans stond als oprichter mee aan de wieg van de oprichting van de verschillende organisaties die deel uitmaken van het expertisecentrum Waardig Levenseinde w.e.m.m.e.l. Hij richtte met het UZ Brussel het eerste supportief dagcentrum TOPAZ en het consultatieteam ULteam op. Hij is oprichter van LEIF en covoorzitter van de Federale Commissie Euthanasie.