Interview met voorzitter Luc De Ridder

Welke rol wil INZET opnemen in het gemeentelijk beleid? Wat zijn de ambities? Rond welke thema’s gaan we werken? Je leest het in dit uitgebreid interview met INZET-voorzitter Luc De Ridder.

“Uiteraard hebben wij een rol te spelen in het bestuur van onze gemeente!”

Met een bus aan bus actie trapt INZET in Opwijk de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 af. “We hebben hard gewerkt en willen nu onze thema’s naar buiten brengen om zo ook nieuwe mensen aan te trekken. De inhoud primeert,” zegt voorzitter en gemeenteraadslid Luc De Ridder. “We blijven de progressieve, constructieve uitdager met speciale aandacht voor milieu en klimaat. Een nieuwe, frisse look onderstreept de vernieuwing.

       “We zijn niet gebonden aan zuil of kleur of nationale partijstandpunten. We kunnen dus focussen op Opwijk.”

INZET is geen klassieke partij, waarvoor staat INZET dan?

LDR: INZET is om te beginnen is een open, lokaal en niet-partijgebonden initiatief en hoeft zich dus niet te houden aan nationale structuren of partijstandpunten. Het betekent ook wel dat we niet profiteren van bekende koppen of een politiek merk zoals klassieke partijen dat wel hebben. In die zin zijn we dus geen klassieke partij. Dat betekent dat we ons volledig op Opwijk kunnen focussen. Gelukkig hebben we wel een pak lokale, inhoudelijke bagage. En dat is wat uiteindelijk telt om aan lokale politiek te doen.

Openheid en respect voor ieders mening hebben bij INZET steeds centraal gestaan. Dat betekent dat ieders mening aan bod komt en we niet gebukt gaan onder particratie of voorzittersdictatuur. We hebben geen grote tafelspringers in onze rangen, maar des te meer gedegen mensen die allen op hun domein een expertise hebben die de gemeente ten goede kan komen.

Verder bestaat INZET uit mensen van allerlei strekkingen en gezindheden. We zijn dus niet gebonden aan een zuil of kleur. We delen wel dezelfde ideeën over hoe het anders zou kunnen in Opwijk. We houden overigens niet van de klassieke indeling in links en rechts. Wie zich daarvan bedient doet dat meestal om partijpolitieke redenen. Of om het niet over de inhoud te moeten hebben. Maar, als men ons dan toch een plaats in het politieke spectrum wil geven: Onze thema’s en hoe we die invullen liggen blijkbaar eerder aan de linker kant van het centrum, zonder dat we een uitgesproken linkse partij zijn.  Sommigen omschrijven ons wel eens als een progressief platform.

Bovenal zijn we enthousiaste en positief ingestelde Opwijkenaren die van onze gemeente een aangename, leefbare plek willen maken voor iedereen. We hebben de voorbije jaren vanuit de oppositie actief meegewerkt, dossiers opgevolgd en constructieve voorstellen gedaan in de gemeenteraad. We weten dus wat goed en minder goed gaat en waar we kunnen bijdragen om beter te doen. Dat maakt ook dat we er van overtuigd zijn dat we een rol hebben in het toekomstig gemeentelijk beleid.

Welke voorstellen heeft INZET de voorbije jaren gedaan?

LDR: Onze voorstellen zijn misschien niet steeds helemaal aan de oppervlakte gekomen, toch hebben we er een heel aantal gedaan de voorbije beleidsperiode, op diverse domeinen. We organiseerden jaren geleden al een samenaankoop energie en pleitten voor meer transparantie over beslissingen in de gemeenteraad. We gaven constructieve kritiek op het mobiliteitsplan en het circulatie- en parkeerplan en droegen een heel pakket voorstellen aan om het Opwijkse klimaatactieplan meer body te geven. We stelden meermaals verkeersveiligheidsingrepen voor, onder meer in de schoolomgevingen, maar ook elders in functie van de veiligheid van alle zwakke weggebruikers. We hebben ook steeds gepleit voor meer investeringen in voet- en fietspaden . We waren initiatiefnemers van de pamperbank in Opwijk, vragende partij voor naambordjes voor trage wegen om die voetwegen zo meer aandacht te geven en voortrekkers van de realisatie van de OMA-fietsroute.

We ijverden voor een wekelijkse ophaling van GFT-afval in de zomerperiode en ook het idee van de gratis ophaling van snoeihout werd door ons naar voor gebracht (en later door de meerderheid overgenomen), net als de vraag om buurttuinen (een vorm van volkstuintjes) in te richten. De afschaffing van de subsidies voor groendaken en regenwaterputten hebben we bevochten en beargumenteerd. En dat de gemeente in al haar bestekken voor aankopen en openbare werken thans een ethische clausule opneemt, zodat er bijvoorbeeld  voor de aanleg van pleinen en straten geen natuursteen gebruikt mag worden die met kinderarbeid is gewonnen, is er gekomen dankzij ons.

Vergeten we ook niet dat de ver buiten de gemeente geroemde stationssite een uitwerking van INZET was, die begin deze legislatuur onder het nieuwe bestuur werd opgeleverd. En ook nu nog hameren we op overleg met de openbare vervoersmaatschappijen en met alternatieve spelers om de site verder te blijven ontwikkelen en openbaar vervoer te stimuleren.

         “Op basis van inhoud willen we nieuwe mensen aantrekken.”

Waarom lanceert INZET nog geen concrete namen van kandidaten of van een lijsttrekker?

LDR: Terwijl andere Opwijkse partijen al enige tijd geleden uitpakten met hun lijsttrekker en een aantal kandidaten begint INZET met de inhoud. Dat is een heel bewuste keuze. Op basis van onze inhoud willen we namelijk nieuwe mensen aantrekken om frisse ideeën in ons programma te krijgen. Participatie is immers één van onze kernpunten.

Kandidaten moeten weten voor welke ideeën we staan. Dat lijkt logisch, maar in heel wat gevallen gaat het anders en worden mensen aangezocht om op lijsten te gaan staan zonder dat het duidelijk is waarvoor een partij staat. We hopen dus nieuwe krachten aan te trekken, maar ook enkele vaste waarden zoals gemeenteraadsleden Marijke De Vis en Pol Verhaevert en OCMW-raadslid Joke Longin doen opnieuw mee. We willen ervaring combineren met jonge en nieuwe krachten met diverse opleidingen of uit diverse beroepsgroepen en met interesses in uiteenlopende domeinen om zo een goede doorsnede te hebben van de Opwijkse bevolking.

Op welke thema’s wil INZET de komende maanden werken?

LDR: We willen ons in ieder geval niet zomaar op alle thema’s profileren, dat kan volgens ons ook niet. We pretenderen niet in alles specialist te zijn. We werken aan de thema’s waarin we goed zijn en waarvoor we competenties in huis hebben. Daarop kunnen we een meerwaarde zijn. Denk maar aan milieu en groenbeleid, verkeer en ruimtelijke ordening en ook aan het thema ‘zorgzame gemeente’ met extra aandacht voor wie het moeilijker heeft en waarin zorgvoorzieningen zowel kwalitatief als betaalbaar zijn. Maar modernisering van de gemeentelijke dienstverlening en, héél belangrijk, op inspraak en participatie van zoveel mogelijk groepen.

Welke rol kan INZET nemen in het gemeentelijke beleid?

LDR: INZET staat er om bekend degelijke dossiers af te leveren en te praten met kennis van zaken over de onderwerpen waarover we naar buiten komen. Op die onderwerpen hebben we expertise. Die willen we graag inzetten. We willen de juiste man of vrouw op de juiste plaats in het gemeentelijk beleid en we zijn er van overtuigd dat ook wij een aantal juiste mannen en vrouwen kunnen leveren. Milieu, ruimtelijke ordening, burgerparticipatie en -communicatie, verkeersveiligheid en jeugdbeleid zijn bijvoorbeeld zeker onze sterktes.

           “We willen groeien en een meerwaarde zijn voor het gemeentelijk beleid in Opwijk.”

Welke ambities heeft INZET?

LDR: De ambities zijn heel duidelijk: we willen groeien. Dat is namelijk noodzakelijk om mee te kunnen spelen op beleidsvlak. En we willen een meerwaarde zijn voor de gemeente en het lokaal beleid in Opwijk. In de maanden die komen zullen we er alles aan doen om de Opwijkenaar ervan te overtuigen dat dat ook zo is.

We zijn beschikbaar om onze kennis en expertise ten dienst te stellen van iedereen die gaat voor een beter Opwijk en willen dat liefst doen in een positieve, open en constructieve sfeer, met een frisse, progressieve geest. Onze slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen luidt Samenwerken Voor Opwijk. Dat betekent heel duidelijk samenwerken, samen werken, maar vooral werken voor Opwijk. Het heeft absoluut geen zin om steeds naar het verleden te kijken en zwarte pieten door te schuiven. We kijken naar de toekomst. Die is uitdagend en boeiend voor Opwijk.