Kartel INZET – GROEN!

Opwijk, 6 januari 2012

INZET EN GROEN! IN KARTEL NAAR GEMEENTERAADVERKIEZINGEN
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen INZET en Groen! in Opwijk samen een kartellijst vormen onder de naam INZET-Groen!.

INZET, een partij bestaande uit onafhankelijken en socialisten die zich samen engageren voor een lokaal progressief project, ontstond naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 onder impuls van onder andere huidig schepen Pol Verhaevert. Na een legislatuur in de oppositie, slaagde INZET er in 2006 in om samen met CD&V en NV-A een coalitie te vormen. In de gemeenteraad heeft INZET momenteel drie verkozenen: de schepenen Pol Verhaevert en Marijke De Vis en gemeenteraadslid Jeannine Ringoot. Joke Longin vertegenwoordigt INZET in het OCMW.
Groen! bestaat in Opwijk sinds 2000 (toen nog Agalev) en nam al 2 keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2006 grepen ze net naast een zitje in de gemeenteraad. Lokaal boegbeeld Patrick Gillis startte bij het toenmalige Agalev en nam buiten de gemeenteraadsverkiezingen ook deel aan de verkiezingen van het federale en Vlaamse parlement. In het professionele leven is Patrick actief als Telecom ingenieur bij een grote telecomoperator.

INZET-voorzitter Luc De Ridder: “Naast de aandacht die we besteden aan onder meer verkeer en mobiliteit, jeugd, kinderopvang, ruimtelijke ordening, … hebben we met INZET altijd geprobeerd om zoveel mogelijk groene accenten te leggen in het beleid. Zo is er bijvoorbeeld onder impuls van onze schepen van milieu al een paar hectare grond aangekocht voor bosuitbreiding, waarvan een deel intussen ook effectief is bebost. We zorgden deze legislatuur tevens, om een ander voorbeeld te geven, voor de bescherming (via ruimtelijke uitvoeringsplannen) van de vallei van de Brabantse Beek en van de zgn. Landschappelijke Overgang, een andere open ruimte in Opwijk (langs o.m. Perreveld, Trot en Hulst).
Een kartel met Groen! is voor ons dan ook een voor de hand liggende keuze. We vinden het tevens belangrijk om op die manier in onze gemeente de progressieve krachten te bundelen. Zo bieden we onze inwoners een duidelijk alternatief voor de traditionele partijen, al doet dit geen afbreuk aan onze bereidheid om op basis van ons programma samen te werken met anderen.”.
Groen!-voorzitter Patrick Gillis: “Desondanks dat we het zonder vertegenwoordiging in de gemeenteraad moesten stellen, zijn we deze toch steeds blijven bijwonen. Zo bleven we op de hoogte van het reilen en zeilen in het gemeentehuis.
Onze aandacht ging naast milieu en verkeer vooral naar het behouden van het landelijk karakter van de gemeente; verstedelijking en het behoud van open ruimten waren thema’s van de vorige verkiezing.
Aangezien er grote delen van ons programma overlappend zijn, leek een kartel met INZET ons een logische keuze. Het kartel biedt een volwaardig alternatief aan de kiezer om van Opwijk iets moois te maken.”
De exacte invulling van de lijst is nog niet bepaald, maar zal in nauw overleg tussen beide partners gebeuren.

Contact: Luc De Ridder (voorzitter INZET) – 0473 96 56 25
Patrick Gillis (voorzitter Groen! Opwijk) – 0475 23 46 06