INZET verdeelt twee zitjes in gemeenteraad over drie raadsleden

INZET-mandatarissen 2018-2024

Luc De Ridder, Marijke De Vis en Tom Bosman zullen de komende legislatuur in de gemeenteraad zetelen voor INZET

Bij de verkiezingen van 14 oktober behaalde INZET twee zetels. Eéntje minder dan in 2012, toen we in kartel met Groen naar de kiezer ging. Toch zijn we tevreden dat we als INZET onze score hebben kunnen handhaven. Het progressieve oppositiekamp ging er in totaal op vooruit en haalde alles samen bijna 18%. We vinden het natuurlijk wel jammer dat we dat progressieve blok niet hebben kunnen versterken door de beslissing van Groen om niet meer samen op te komen. We hadden de progressieve stem luider kunnen laten klinken en bovendien samen een extra zetel veroveren. Dat had een heel andere situatie opgeleverd.

Bij INZET zullen we niet met twee maar met drie vertegenwoordigers zetelen in de komende legislatuur. Marijke De Vis blijft de komende zes jaar gemeenteraadslid. Het tweede mandaat wordt verdeeld. Voorzitter en huidig gemeenteraadslid Luc De Ridder zetelt de eerste vier jaar, daarna draagt hij het mandaat over aan Tom Bosman, die zo voor het eerst zal zetelen in de Opwijkse gemeenteraad. We blijven wel samen de dossiers voorbereiden, geruggesteund trouwens door een flink vernieuwde INZET-ploeg.

We hebben een mooi stemmenaantal behaald en voelden in de voorbije weken heel veel steun. Al onze kandidaten hebben overigens goed gescoord en velen zijn erg gemotiveerd. Daar willen we iets mee doen. Het sterkt ons in de overtuiging dat we verder moeten doen. We zullen ons beraden over hoe we dat in de toekomst aanpakken. De eerste ideeën om te verbreden en verruimen zijn al aan het rijpen. Want er is in Opwijk absoluut nood aan een progressieve partij zoals INZET die wat tegengewicht kan bieden aan het meerderheidsblok VLD en NVA en vernieuwende voorstellen brengt, zoals we dat ook de voorbije zes jaar hebben gedaan. Wij zullen constructief, kritisch en positief oppositie blijven voeren en hopen dat ook onze voorstellen ingang vinden bij de meerderheid.