Laat lokale gezondheidsenquête onze gezondheid in kaart brengen

Steden en gemeenten kunnen vanaf volgend jaar de gezondheid van hun bevolking in kaart brengen. Dat gebeurt via een grootschalige lokale gezondheidsenquête in samenwerking met de Vlaamse overheid. Als gemeente is dit volgens INZET – aan het begin van een nieuwe legislatuur – een ideale nulmeting. Het wordt daarna ook mogelijk om de resultaten te vergelijken met het Vlaams gemiddelde.

Voor het project werd een wetenschappelijke vragenlijst opgesteld die gebaseerd is op de nationale gezondheidsenquête. De vragenlijst peilt naar een selectie preventiethema’s zoals alcohol, tabak, lichaamsbeweging, voeding en gezonde publieke ruimte. Daarnaast is er een draaiboek beschikbaar om gemeentes stap voor stap uit te leggen hoe zo’n enquête op een betrouwbare manier georganiseerd wordt. Ook bij de samenstelling van de steekproef en de analyse van de resultaten is ondersteuning voorzien. De methodiek werd in de gemeente Melle getest en goed bevonden. Gemeenten die ingaan op het aanbod dragen een deel van de kosten. In ruil beschikken ze dan wel over concrete wetenschappelijke data over de gezondheidstoestand van hun inwoners.

Met de resultaten kan de beleidsploeg dan weer aan de slag en bij de opstelling van de meerjarenplanning een aantal concrete gezondheidsdoelstellingen opnemen. De gemeente staat immers dicht bij haar inwoners en kan op die manier een belangrijk invloed hebben op de individuele en algemene gezondheid van haar bevolking. Tegelijk is het een participatietraject waar burgers actief bij betrokken kunnen worden.

De Vlaamse overheid hoopt op korte termijn vijftien extra onderzoeken op te starten. Het ultieme doel is om van élke Vlaamse gemeente een gezondheidsrapport te hebben. INZET pleitte er op de gemeenteraad van 18 december 2018 voor om de voorwaarden voor deelname te bekijken en zo mogelijk op deze eerste golf in tekenen en na deelname concrete gezondheidsdoelstellingen te formuleren en te realiseren.