INZET en het OCMW

PERSBERICHT

OCMW vraagt opnieuw verhoging dagprijs rustoord aan.

Op de OCMW-raad van januari stelde de meerderheid voor om opnieuw een tarievendossier in te dienen bij de hogere overheid voor een mogelijke verhoging met 5% van de dagprijs van het rustoord. ‘Er werden nog maar pas twee verhogingen van de dagprijs doorgevoerd. Een eerste in april 2014 (49,09 euro/dag voor inwoner Opwijk) en daarna in oktober 2014 (dagprijs 50,32 euro voor inwoner Opwijk). Nu opnieuw een verhoging aanvragen, lijkt ons dus niet aan de orde,’ stelt Joke Longin, OCMW-raadslid voor INZET.

‘Het OCMW van Opwijk draait inderdaad niet break even, elk jaar moet de gemeente meer dan een miljoen euro bijpassen voor alle dienstverlening. Uiteraard moeten de uitgaven in het oog gehouden worden, maar alles proberen op te lossen met opnieuw een tariefverhoging op kap van de inwoners van het rustoord kan voor INZET niet,’ aldus Joke. ‘En zeker niet omdat we eind vorig jaar aanpassingen op het gebied van het personeel binnen het OCMW goedgekeurd hebben met een hogere personeelskost tot gevolg. Dit valt niet te verdedigen als er vervolgens langs de andere kant meer bijdragen van de inwoners gevraagd worden.’