Gemeenteraadslid Pol Verhaevert lijstduwer voor INZET

Pol Verhaevert – lijstduwer INZET

Lijstduwer bij INZET is onze man met de meeste ervaring Pol Verhaevert (65). Pol is overtuigd socialist en een gedreven politicus met meer dan 25 jaar ervaring in de Opwijkse gemeenteraad. Zijn grote dossierkennis gaat dan ook zeer ver terug. In de vorige legislatuur was hij schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu, verkeer en mobiliteit. Hij realiseerde onder andere de huidige stationssite.

Van 1970 tot 1976 was Pol lid van de raad van bestuur in Nijdrop en organiseerde in die periode tal van optredens in het jeugdhuis. Na een periode gewerkt te hebben in Congo bekleedde hij sleutelposities bij het Rekenhof en het RIZIV. Hij was in zijn carrière ook kabinetsmedewerker en kabinetchef bij maar liefst vijf ministers voor sociale zaken.

Sinds 1 januari 2018 is hij met pensioen. Pol Verhaevert is momenteel gemeenteraadslid, gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Daarnaast is hij voorzitter van de Wereldwinkel in Opwijk en lid van het Derdewereldhuis (de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking). Namens INZET zetelt Pol in de Verkeersadviesraad en in de GECORO (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening).