Voet- en fietspaden

Daarom is investeren in voet- en fietspaden goed voor de gezondheid

Voorstellen om gezonde en milieuvriendelijke verplaatsingswijzen zoals wandelen en fietsen te stimuleren en autogebruik te ontraden leiden vaak tot tegenkanting. Iedereen vindt het belangrijk, weinigen voelen zich geroepen. Nochtans kan de gemeente die keuze sturen: uit studies blijkt dat mensen zich namelijk vanzelf meer te voet of per fiets verplaatsen als de kwaliteit van de voet- en fietspaden goed is.

Dagelijks 30 minuten extra bewegen kan helpen om hart- en vaatziekten, diabetes en verschillende kankers te voorkomen en het risico op sterfte met 10% te laten dalen. Minder de auto nemen draagt bovendien bij tot een gezondere leefomgeving. Een belangrijk thema bij lokale besturen.

Effen trottoirs nodigen uit om te voet te gaan

De universiteiten van Brussel en Gent onderzochten bij 65-plussers de straatkenmerken die aanzetten om zich te voet te verplaatsen. De effenheid van het trottoir blijkt veruit het belangrijkste aandachtspunt. Daarna komen minder verkeersdrukte en het onderhoud van de straat. Andere elementen zijn de breedte van de stoep, de afwezigheid van obstakels zoals verkeersborden en elektriciteitskasten en een duidelijke afscheiding van motorvoertuigen en fietsers. Tot slot leert het onderzoek dat de aanwezigheid van zitbanken en groen een straat aantrekkelijker maken om er zich te voet in te verplaatsen.

Afgescheiden fietspaden maken fietsen aangenamer

Uit een grootschalig onderzoek bij 1.950 Vlaamse volwassenen en 1.232 kinderen tussen 10 en 12 jaar en hun ouders blijkt dat fietspaden met een afscheiding van het gemotoriseerde verkeer een belangrijke stimulans biedt om zich dan weer te verplaatsen met de fiets. Hoe beter het fietspad afgescheiden is, hoe fietsvriendelijker de straat is.

Hoeveel investeert Opwijk in voet- en fietspaden (en dus in onze gezondheid)?

Het is duidelijk: investeren in goede wandel- en fietsinfrastructuur komt iedereen ten goede. Deze legislatuur heeft slechts zeer beperkte investeringen ingeschreven. Te weinig oordeelt INZET. Ter vergelijking, de vorige legislatuur met schepen Pol Verhaevert investeerde jaarlijks tussen 100.000 en 200.000 euro. Wij vragen dan ook meer investeringen in voet- en fietspaden, ook al betekent dat dat er op andere posten bespaard moet worden. Het college kan hier zelf een belangrijke keuze maken!