TRAGE WEGEN

PERSBERICHT

INZET doopt veldweg om tot ‘Dokweg’

INZET is een fervent voorstander van de herwaardering van de trage wegen. Naast het eventueel herstel en het regelmatig onderhoud van de trage wegen pleit INZET voor het aanbrengen van naamborden. Dit kan het gebruik van de trage wegen verder aanmoedigen.

Trage wegen zijn wegen die alleen of hoofdzakelijk bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer: voetwegen, veldwegen, fietsbaantjes, kerkwegels … Onder impuls van onze INZET-schepen werd in vorige legislatuur in Opwijk al begonnen met de herwaardering van de trage wegen. Maar het werk was natuurlijk nog niet af. ‘We zijn dan ook blij dat het huidig bestuur het idee van de herwaardering van de trage wegen opnieuw opgenomen heeft’, klinkt het bij INZET.
Herwaardering van trage wegen is belangrijk voor het milieu, voor het behoud van het landschap en uiteraard voor de wandelaars en andere genieters. Ze vormen een belangrijke schakel in de gemeentelijke mobiliteit en kunnen ook zorgen voor snelle en veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers.

Naamborden voor veldwegen
Herwaardering van de trage wegen gaat niet alleen over het openhouden van de trage wegen, het eventueel herstel en het regelmatig onderhoud. Herwaardering moet ook het gebruik van de trage wegen aanmoedigen. Een waardevol element daartoe is de bebording van de veldwegen, waar de provincie Vlaams-Brabant zelfs subsidies voor geeft.
Naamborden zorgen voor herkenbaarheid voor de wandelaars. Hoe meer mensen gebruik maken van een veldweg, hoe minder het onderhoud zal kosten. Voor de benaming van de veldweg kan men zoeken naar aangrijpingspunten in de omgeving van de veldweg of naar historische namen die men kan terugvinden in de ‘atlas der buurtwegen’ of in de ‘geschiedenis van Opwijk’ van Dr. Jan Lindemans. INZET koos een weinig gekende veldweg tussen de Steenweg op Aalst (in de buurt van de Oude Jongensschool) en Dokkene Bos uit en gaf hem de naam ‘Dokweg’, een naam die volgens de ‘Geschiedenis van Opwijk’ lang geleden gebruikt werd voor een veldweg in dat gebied.