Opwijk achterop inzake bosbeleid

In navolging van zijn infoavond rond gemeentelijke bosuitbreiding wil INZET het thema opnieuw bespreekbaar maken nadat de nieuwe meerderheid reeds te kennen gaf niet verder te willen investeren in aankoop van grond voor bosuitbreiding bossen in Opwijk. “We lopen nochtans sterk achterop,” stelt Luc De Ridder van INZET. “En het argument dat de grondaankoop en bosaanleg teveel zou kosten is niet correct.”

INZET nodigde afgelopen week, tijdens de Week van het Bos, Bert De Somviele uit, directeur van Bosplus, een organisatie die ijvert voor bos in Vlaanderen. De Somviele kwam praten over het belang van bos wereldwijd, in Vlaanderen én lokaal – belang voor de biodiversiteit, voor zijn positieve impact op klimaat en luchtkwaliteit, voor recreatie, etc. . Luc De Ridder: “Uit zijn betoog bleek bovendien dat Opwijk tot aan de huidige legislatuur een consequent, haalbaar bosbeleid aan de dag legde met een duidelijke visie. Onze gemeente was daarmee vrij uniek en een voorbeeld in Vlaanderen.” INZET wil de draad terug opnemen en duurzaam bosbeheer in Opwijk mogelijk maken. “Daaronder verstaan we ook toegankelijke bossen die de sociale functie van wandel- en speelplek voor volwassenen en kinderen opnemen. Het recent geopende speelbos is een goed voorbeeld.” De Somviele gaf ook aan dat de aanzienlijke stijging van het inwonersaantal in Opwijk de aanleg van bijkomend en toegankelijk bos nog steeds méér dan verantwoordt.

Bos beslaat in Vlaanderen vandaag zowat 10% van de oppervlakte. Slechts een beperkt deel daarvan is ook toegankelijk. “Opwijk had in 2000 102 hectaren bos of 5,2%, terwijl het gemiddelde in Vlaams-Brabant op dat moment 12,1% was, meer dan het dubbele dus. In 2011 bedroeg het aandeel bos in Opwijk 124 hectaren of 6,3% en gemiddeld 15,2% voor onze provincie. En hoewel de meetmethodes onderweg wat werden aangepast, was er toch duidelijk vooruitgang geboekt dankzij de inhaalbeweging die vooral in de vorige legislatuur door schepen Pol Verhaevert was ingezet.” INZET betreurt dan ook dat de huidige meerderheid de ingezette inhaaloperatie heeft stilgelegd. “De argumenten die daarvoor aangehaald worden, zijn niet correct,” aldus De Ridder.

Tot 80% gesubsidieerd
Dat bosuitbreiding te duur zou zijn en daarom vandaag niet kan, vindt Luc De Ridder zo’n non-argument. “Toenmalig schepen Verhaevert kocht in de vorige legislatuur 8 hectaren bos aan. 80% daarvan werd gesubsidieerd door de hogere overheid. Dat kan vandaag ook. Vlaanderen lanceert jaarlijks een projectoproep voor bebossing met het oog op steun voor aankoop en bebossing door lokale overheden. Bovendien zijn de nodige budgetten voor uitbreiding en onderhoud peanuts ten opzichte van het totale werkingsbudget van de gemeente.”

Naast de projectoproep zijn er nog andere initiatieven die kunnen helpen, zoals de 10 miljoen bomen-actie van Bosplus, die financiële, technische, administratieve en communicatieve steun biedt voor nieuwe bossen. Luc De Ridder: ”We werkten in het verleden al succesvol samen in dat kader. Verder zijn er instanties als de Bosgroep en het Regionaal Landschap en zou ook de hand gereikt moeten worden aan bijvoorbeeld de landbouw. Ons doel is in ieder geval het recreatief openstellen van de Opwijkse bossen en de verdere uitbreiding van het gemeentelijk bosaandeel opnieuw bespreekbaar te maken. INZET wil zich dan ook als partner in dit dossier opstellen en samen zoeken naar mogelijkheden. Wij reiken de hand naar de bevoegde schepen en hopen hier samen werk te kunnen van maken.”