Marijke De Vis lijsttrekker van het kartel Inzet-Groen

     

Tijdens de nieuwjaarsdrink van INZET op 6 januari maakten INZET en Groen hun samenwerking voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. Lijsttrekker van deze progressieve kartellijst wordt huidig schepen van jeugd Marijke De Vis. Pol Verhaevert krijgt de tweede plaats, gevolgd door Groen-voorzitter Patrick Gillis op drie.

Met Marijke De Vis (32 jaar) als lijsttrekker maakt INZET duidelijk dat het een jonge, dynamische beweging is, die de troeven in handen heeft om ook in de toekomst te blijven bouwen aan een gemeente waar het goed is om te wonen. ‘Met een jonge vrouw op kop tonen we aan dat INZET niet bang is van verjonging. Marijke heeft de afgelopen jaren heel wat ervaring opgebouwd en bovendien wordt ze gesteund door haar collega-schepen Pol Verhaevert, een gevestigde waarde in de Opwijkse gemeentepolitiek,’ stelt INZET-voorzitter Luc De Ridder.

Marijke zette nog tijdens haar studies politieke wetenschappen haar eerste stappen in de Opwijkse politiek. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 nam ze een mandaat op in de OCMW-raad. In 2006 werd ze verkozen in de gemeenteraad en sinds 2009 is ze als schepen bevoegd voor jeugd, buitenschoolse kinderopvang, wonen, PWA en gelijke kansen. Met haar ruim 10 jaar ervaring in de gemeentepolitiek is deze rasechte Opwijkse dus niet aan haar proefstuk toe.

Vanzelfsprekend zullen INZET en Groen niet alleen inzetten op sociale thema’s, maar ook op leefmilieu, verkeer en ruimtelijke ordening. Als schepen bevoegd voor die drie materies timmert Pol Verhaevert hier sinds 2007 onverdroten aan de weg. Als de kiezer het wil, zal hij er nog eens zes jaar tegenaan gaan. Zo zal hij een aantal dossiers die hij deze legislatuur met INZET op de rails heeft gezet, zoals de heraanleg van de stationsomgeving, de aanleg van nieuwe fietspaden en de vergroening van onze gemeente, verder ter harte nemen. Vergeten we niet dat Pol een pak ervaring en dossierkennis in uiteenlopende materies heeft, verworven zowel in onze gemeente als op kabinetten van meerdere ministers van sociale zaken en volksgezondheid. Met hem heeft het kartel Inzet-Groen dan ook voldoende ‘fond’ om op heel wat terreinen zijn mannetje te staan.

Op de derde plaats, onmiddellijk na de twee huidige INZET-schepenen, komt Patrick Gillis. Als voorzitter van de lokale Groen-afdeling zal hij trachten om Groen een plaats te geven in het politieke landschap van Opwijk. Een zitje in de gemeenteraad is één van zijn ambities. Patrick nam in het verleden al verschillende keren deel aan federale en Vlaamse verkiezingen en is bijgevolg dan ook geen politiek “groentje” meer.  Uiteraard is het ook de bedoeling dat Groen Opwijk het kartel inhoudelijk ondersteunt en versterkt, in het bijzonder wat betreft de thema’s milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

 

Contact:

Marijke De Vis, gsm: 0479 98 42 74

Pol Verhaevert, gsm: 0475 65 06 72

Patrick Gillis (voorzitter Groen Opwijk), gsm: 0475 23 46 06

Luc De Ridder (voorzitter INZET), gsm: 0473 96 56 25