Aankoop grond

PERSBERICHT

INZET heeft vragen bij ‘strategische grondaankopen’ meerderheid

In Het Nieuwsblad van 20 april kondigt Burgemeester Albert Beerens (Open VLD) de ‘strategische aankoop’ aan van twee percelen grond. De eerste aankoop betreft een perceel voor de toekomstige ontsluiting van de kmo-zone op het Rodeveld nabij de gemeentegrens met Lebbeke. “Vooral bij de tweede aankoop, een bouwgrond naast de vrije basisschool ’t Luikertje in de Nijverseelstraat, hebben wij een aantal bedenkingen,” zegt INZET-gemeenteraadslid Luc De Ridder. De gemeente betaalt 180.000 euro voor dat perceel. “Burgemeester Beerens verantwoordt de aankoop met het oog op de mogelijke uitbreiding van de buitenschoolse opvang in Nijverseel of om de school uit te breiden.”

Luc De Ridder: “INZET is zeer blij dat het schepencollege aandacht heeft voor het (mogelijk toekomstig) probleem van de kinderopvang in Nijverseel en voor het belang van het onderwijs in onze gemeente. Dat thema ligt ons nauw aan het hart en is reeds onderwerp geweest van tussenkomsten van Marijke De Vis in de gemeenteraad. Vandaag barst het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang ’t Sloeberke al uit zijn voegen. Bevoegde schepen Vera De Koster (Open VLD) gaf tijdens de voorstelling van het gemeentelijk beleidsplan en de vragen van de oppositie daarover al aan dat er inderdaad een oplossing moet komen. Men zou dan ook kunnen overwegen om dat geld daarvoor te reserveren. De financiële middelen van de gemeente zijn immers beperkt.”

INZET heeft nog een tweede bedenking bij dit dossier: “De burgemeester zegt de grond ‘mogelijk ooit’ te laten gebruiken om de school uit te breiden. De gemeente kan dit uiteraard doen als ze dat wil, maar de school in Nijverseel behoort niet tot het gemeentelijk onderwijsnet, wel tot het vrij onderwijs. Het is dus niet evident dat de gemeentelijke financiën hiervoor zomaar worden aangewend, ondanks de noodzaak die zich misschien in de toekomst zou kunnen voordoen.”

INZET is dan ook voorstander om goed na te denken over de bestemming van de middelen. Pol Verhaevert: “Wij zijn vragende partij om dit debat op een open, constructieve manier en in het kader van het maatschappelijk belang van alle inwoners mee te voeren. Wij vragen dat de meerderheid onze argumenten en expertise ter zake in overweging neemt alvorens een definitieve beslissing te nemen.”