Samentuinen

Toegevoegd punt gemeenteraad van 21 februari ’17 – Voorstel over buurttuinen of samentuinen

Wat is een samentuin?

Een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. In sommige tuinen krijgt elke tuinier een eigen perceeltje en beheert hij samen met de groep enkele gezamenlijke plekken zoals paden, een tuinhuis en randbeplanting. Op andere plaatsen werkt iedereen samen op de volledige oppervlakte van de tuin. In een samentuin beslist de tuiniersgroep, in overleg, over het wel en wee van de tuin (cf. VELT-brochure ‘Samentuinen – sociaal en ecologisch tuinieren’). Een samentuin is een plaats waar ontmoeting centraal staat.

Waarom een samentuin?

Mensen gaan alsmaar vaker kleiner gaan wonen en hebben geen of slechts een kleine tuin, en vaak ook geen toegang tot een groene zone in de onmiddellijke buurt. Aan deze nood aan wat toegankelijk groen in de buurt kan een samentuin tegemoet komen. Een samentuin is ook een ontmoetingsplek, waar je mensen uit je buurt beter leert kennen. Een samentuin is een ideale manier om contacten te leggen. Idealiter, als in een samentuin voldoende ruimte is, kan het sociaal, educatief en recreatief aspect van de tuin nog versterkt worden, bijv. door er ruimte te voorzien voor een buurtcompostplek (past tevens in het afvalvoorkomingsbeleid !) of een picknickplaats.

Argumentatie

Vanuit de INZET-fractie stellen we voor dat de gemeente het initiatief neemt om het concept samentuinen onder de aandacht te brengen van de Opwijkse bevolking en van de buurten. Dit past ook in de idee om de sociale cohesie van buurten te bevorderen. Concreet is het de bedoeling dat de gemeente peilt naar de interesse van particulieren en buurten om een samentuin te starten. Indien er in een buurt voldoende interesse is, is het de bedoeling dat gemeente en buurt samen zoeken naar een geschikte locatie (een gemeentelijk perceel, een perceel van een andere overheid, een perceel van een particulier).

Uiteraard kan de gemeente zich niet bij voorbaat engageren dat een geschikte locatie wordt gevonden. Wordt wel een locatie gevonden, dan stellen we voor dat de gemeente beroep doet op de VZW VELT om de opstart van een samentuin voor te bereiden en te begeleiden. De VZW VELT heeft namelijk al sinds 2006 een methode en know how ontwikkeld om initiatiefnemers die over een stuk grond beschikken de nodige ondersteuning te bieden om een samentuin op te starten (zie ook www.samentuinen.org waar heel wat voorbeelddocumenten, zoals tuinreglementen en gebruiks- of huurovereenkomsten en andere info te vinden is). Die VZW heeft trouwens ook de nodige know how om initatiefnemers te adviseren bij de inrichting ervan en om de tuiniers te begeleiden. Het aanbod van VELT om te adviseren bij de opstart houdt o.m. in dat ze een infosessie ‘Hoe een samentuin starten?’ aanbieden.

In het geval een buurt graag met zo’n tuin zou starten, stellen we voor dat de gemeente aan VZW VELT zou vragen om die infosessie te geven. Verder kan de gemeente organisatorische ondersteuning geven bij de opstart alsook logistieke bij de eerste inrichting van de tuin.