Inzet roept gemeentebestuur op tot deelname aan onderzoek naar luchtkwaliteit

Het project Curieuze Neuzen, een initiatief van Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en De Standaard, met ondersteuning o.m. van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA, KU Leuven) is erop gericht de luchtkwaliteit in de steden en op het platteland te onderzoeken.

Het gaat om een grootschalig wetenschappelijk onderzoek waarbij de medewerking van de burgers gevraagd wordt, maar ook van scholen, verenigingen, bedrijven en lokale besturen. Allen verzamelen zij, onder leiding van professionele wetenschappers, data over luchtkwaliteit. Het is de bedoeling om op die manier de luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen. Om dit project wetenschappelijk te doen slagen, zijn er heel veel meetpunten nodig. Er zijn 20.000 meetpakketten ter beschikking. Maar, om de meest interessante punten te kunnen uitkiezen en om heel Vlaanderen te bestrijken, heeft men een veelvoud aan inschrijvingen nodig.

Concreet wordt gedurende de volledige maand mei de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer. Om de meting uit te voeren, heeft men gebouwen nodig met een raam aan de straatkant, waaraan de meetopstelling wordt bevestigd. De luchtkwaliteit wordt steeds aan de straatzijde gemeten zodat men de resultaten tussen straten en wijken kan vergelijken. De organisatie bezorgt aan de geselecteerde kandidaten een eenvoudige meetopstelling waarmee ze de meting kunnen uitvoeren.

Vermits zowel het gemeentebestuur als het OCMW-bestuur (of zv OPcura) meerdere gebouwen in beheer hebben die op interessante plekken liggen omdat er veel mensen aanwezig zijn (werken, school lopen, verblijven,…) of langs komen, roept INZET beide besturen op om zich in te schrijven voor deze actie met meerdere gebouwen: GAC I, de gemeentescholen, ‘t Kapstokske, Sociaal Huis De Wegwijzer, …

Dit kan de accuraatheid van de gegevens voor onze gemeente alleen maar ten goede komen en bijdragen aan een goed beeld van de luchtkwaliteit in onze gemeente. Dit is zeker nuttig ter onderbouwing van verder beleid ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Met een kleine moeite en minimale kosten (10 euro per geselecteerd meetpunt) kunnen ons gemeentebestuur en OCMW-bestuur een mooie bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de luchtkwaliteit van onze gemeente. Dat lijkt ons belangrijk nu reeds meermaals is aangetoond dat er een rechtstreeks verband is tussen de luchtkwaliteit en de gezondheid van de mensen.