INZET en de andere Opwijkse oppositiepartijen willen samen afvalbeleid aanpakken

Op de gemeenteraad van 1 december diende de voltallige oppositie een gezamenlijk dossier in in het kader van het afvalbeleid in de gemeente. De drie partijen willen daarmee samen hun visie onderstrepen op het afvalbeleid in Opwijk, dat volgens de partijen beter moet. Terwijl Vlaanderen er in totaal in slaagt om de restafvalcijfer te laten dalen, stijgen de cijfers in Opwijk.

De drie partijen schuiven een aantal principes naar voor gericht op het vermijden van afval. Het gaat om een combinatie van concrete acties, communicatie en sensibiliseringsmaatregelen. Het doel is in ieder geval om de doelstelling van 122 kg restafval per inwoner effectief te helpen realiseren. Ter info, vandaag zitten we aan maar liefst 140 kg/inwoner. Nog een hele we te gaan dus.

Op gemeentelijk niveau kan er heel wat gebeuren. Dit zijn de belangrijkste voorstellen:

– Het aanleggen door de gemeente van demonstratie kringlooptuinen samen met buurtbewoners. Het doel is om het GFT afval te verminderen.
– Bevragen van appartementsbewoners om hen te kunnen ondersteunen met specifieke maatregelen om GFT en ander afval te vermijden.
– Actief promoten bij de Opwijkenaar van producten zonder verpakking.
– Stimuleren van verpakkingsvrij winkelen in Opwijk in samenwerking met de lokale handelaars.
– Ondersteunen van de nieuwe statiegeldcampagne “Yes We Can!”.
– Opschalen en ondersteunen van lokale initiatieven om elektrische toestellen te repareren (repair cafés) en te delen.
– Verhogen van de pakkans voor mensen die zich schuldig maken aan zwerfvuil.
– Aansluiten bij de campagne van MooiMakers, “Mijn Mooie Straat” waarbij burgers actief problemen met zwerfvuil gaan melden.
– Samenwerkingen opzetten met verenigingen en burgers die mee dit doel willen realiseren.

De fractieleiders van INZET, Groen en CD&V stellen voor aan de meerderheid om samen deze maatregelen verder uit te werken om zo de afvalberg in Opwijk te verminderen.

Het schepencollege wenst bij monde van de bevoegde schepen niet in te gaan op dit gezamenlijk voorstel en verwijst door naar Intradura, aan wie de gemeente de bevoegdheid over afvalpreventie heeft gedelegeerd.

De indieners van het voorstel zijn in ieder geval bijzonder ontgoocheld over de beperkte reactie vanuit het schepencollege en over de inhoud van het antwoord van de lokale beleidsmakers.

Het voorstel werd verworpen meerderheid tegen oppositie.