Gemeenteraadslid Luc De Ridder lijsttrekker voor INZET

Luc De Ridder, lijsttrekker INZET

Luc De Ridder (52) is gehuwd met Kathleen en vake van Sara en Natan. Luc draait binnen INZET al mee sinds 2006. Voordien was hij jarenlang voorzitter van de gemeentelijke milieuraad. Sinds 2012 bewijst hij zich als een zeer gedegen en onderlegd gemeenteraadslid met speciale aandacht voor milieu, groen en klimaat, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

De Ridder is bij de Vlaamse Overheid verantwoordelijk voor een team van milieujuristen. Hij zetelt nog steeds in de Milieuraad en is actief binnen Opwijk 2040 als initiatiefnemer en medeorganisator van de succesvolle boerenmarkten in Mazenzele.

Luc De Ridder staat bekend als iemand met zeer grondige dossierkennis.