Luierbank van start

EERSTE INZAMELMOMENTEN Op de OCMW-raad van 27 maart 2014 deed INZET via haar OCMW-raadslid Joke Longin een voorstel voor de oprichting van een luierbank in Opwijk. Het voorstel werd aangenomen als proefproject voor 1 jaar. Nu organiseren wij reeds de eerste inzamelmomenten. Luiers betekenen een grote hap uit het budget van jonge gezinnen. Voor mensen […]

Lees verder

KANSEN !

“Nieuwe stationssite biedt kansen als regionaal knooppunt openbaar vervoer.” Eind januari publiceerde De Lijn haar memorandum voor de komende verkiezingen. Daarin ligt de nadruk op vervoer van, naar en in de stedelijke kernen. Tegelijk wil de openbare vervoersmaatschappij het busvervoer in de landelijke gebieden grondig herbekijken. INZET vraagt de lokale meerderheid om de belangen van […]

Lees verder

INZET schenkt 250 euro aan weeshuis in Tanzania

Verhoging vergoeding raadsleden gebruikt voor goed doel Eén van de eerste beleidsdaden van de nieuwe meerderheid in Opwijk was de verhoging van de vergoedingen voor gemeente- en OCMW-raadsleden. De mandatarissen van INZET (Pol Verhaevert, Luc De Ridder, Joke Longin en Marijke De Vis) vonden dit, gelet op het huidige economische klimaat, niet gepast en hebben […]

Lees verder

TRAGE WEGEN

PERSBERICHT INZET doopt veldweg om tot ‘Dokweg’ INZET is een fervent voorstander van de herwaardering van de trage wegen. Naast het eventueel herstel en het regelmatig onderhoud van de trage wegen pleit INZET voor het aanbrengen van naamborden. Dit kan het gebruik van de trage wegen verder aanmoedigen. Trage wegen zijn wegen die alleen of […]

Lees verder

MEERJARENPLANNING 2014-2019 DOORGELICHT

PERSBERICHT De meerderheid van Open VLD en NVA hebben met de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 hun huiswerk gemaakt. Of dat huiswerk ook een voldoende oplevert, daar is INZET niet zo zeker van. ‘Deze meerderheid jaagt er in snel tempo de opgebouwde spaarpot door’, luidt het bij INZET. ‘Bovendien houdt men uitverkoop van het eigen […]

Lees verder

Standpunt INZET

Nieuwe stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen in de gemeente Opwijk. INZET onderschrijft ten volle de nieuwe stedenbouwkundige verordening. De nieuwe stedenbouwkundige verordening verhoogt het aantal parkeerplaatsen die per wooneenheid moet worden voorzien van 1 per wooneenheid naar 1,5 parkeerplaats per wooneenheid. Vanaf vier woonentiteiten […]

Lees verder

Opwijk achterop inzake bosbeleid

In navolging van zijn infoavond rond gemeentelijke bosuitbreiding wil INZET het thema opnieuw bespreekbaar maken nadat de nieuwe meerderheid reeds te kennen gaf niet verder te willen investeren in aankoop van grond voor bosuitbreiding bossen in Opwijk. “We lopen nochtans sterk achterop,” stelt Luc De Ridder van INZET. “En het argument dat de grondaankoop en […]

Lees verder

Gemeenteraad oktober 2013

Toegevoegd agendapunt van INZET. Afwerking speelterrein Konkelgoed. Tijdens vorige legislatuur werden provinciale subsidies verkregen voor de herinrichting van het vroegere skateterrein in Konkelgoed. Er werd toen overeengekomen met de jeugdraad én met de buurtbewoners van Konkelgoed en Millenniumstraat dat het grasterrein zou ingericht worden met een volleybalnet, voetbaldoelen, pingpongtafels en zitmeubilair. Op het geasfalteerde gedeelte, […]

Lees verder

Zin en onzin van gemeentelijke bosuitbreiding

Onder de titel ‘Moet er nog bos zijn’ organiseert INZET op 16 oktober een gespreksavond over de zin of onzin van gemeentelijke bosuitbreiding. “Opwijk hinkt stevig achterop ten opzichte van de rest van Vlaanderen als het op bebossing aankomt. En toch legt de meerderheid de opgestarte inhaalbeweging stil,” stelt Luc De Ridder van INZET. “We […]

Lees verder

Gemeenteraad september 2013

De toegevoegde agendapunten van INZET. Capaciteitsproblemen in het onderwijs. Op het college van 18 juli werd een e-mail van de directeur van basisschool De Duizendpootrakkers besproken. Uit informatie die de directeur van het Departement Onderwijs gekregen heeft, zou Opwijk deel uitmaken van een lijst van steden en gemeenten die te kampen hebben met capaciteitsproblemen in […]

Lees verder